Magazín Elita

Kabaret

Nejdůležitější  jeho poslání je, že s velkou spolehlivostí upozorňuje na nemoci štítné žlázy, pokud v něm sám snící vystupuje v tanečních číslech, kde provádí trhavé (ostré) pohyby. Vystupuje-li snící ve směšných scénkách, neujde posměchu a invektivám. Starý umělec či umělkyně vyjadřuje  finanční  či jinou majetkovou ztrátu. Projde-li snící okolo kabaretu, čeká ho nudný večer, zklamání z váznoucí zábavy.

Jez

Často vyjadřuje potlačované city z důvodu, aby mohlo dojít k pochopení složitých citových vazeb a nikdo toto netušil. Často se tedy jedná o lásku tajnou a symbol se může objevovat i ve snech osob platonicky zamilovaných.

Jednooký

Snící se nedívá na svět tak, jak by měl, specifické je to, že připouští jediný možný úhel pohledu.

Jízdenka

Koupíme-li si ji, máme před sebou kus zajímavé a dobré práce. Cestujeme-li bez jízdenky, nejsme na nové  cesty a kroky připraveni, příprava je nevyzrálá, jaksi syrová.

Jméno

Slyší-li snící volat ve snu své jméno, bývá to velice často telepatický přenos, kdy nás skutečně někdo vyzývá k pomoci – někdo má potíže. Píše-li snící své jméno, vyjadřuje to stvrzení nějaké smlouvy  či dohody vlastním podpisem, který je unáhlený. Čteme-li své jméno ve snu, někdo o nás mluví - jde o výzvu, abychom více komunikovali s lidmi. Je vhodné inzerovat či jinak prezentovat svoji práci. Vyslovuje-li  soustavně ve snu někdo naše jméno, dá se usuzovat, že ztrácíme vlastní identitu - rozštěp  osobnosti.

Jiskry

Pozitivní vztahové  změny. Možnost zlepšení především domácích vztahů a příjmů.

Jinovatka

Milenecké vztahy chladnou.

Jídlo

Honosně vypadající, které jí sám snící, vyjadřuje jeho sobeckost a odmítání chápat druhé. Také to značí neoblíbenost snícího. Pokud se o takové jídlo rozdělí, pozve ke stolu i druhé (kohokoli), stane se velice oblíbeným. Prosté jídlo vyjadřuje vnitřní lítost, které se nedokážeme zbavit – staré vzpomínky, které nejdou vytěsnit.  Ten, kdo jí ve spěchu, je v dobré  zdravotní kondici.

Hlad

Má-li snící hlad a nemůže nic nalézt, čekají nás změny zásadního charakteru.

Ježíš

Bod opory, vždy se dočkáme pomoci, i když si o ni neřekneme.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM