Magazín Elita

Kámen

Vyjadřuje  svojí tvrdostí s jak  moc tvrdohlavým člověkem se setkáme. Kamenný  kvádr vyjadřuje vlastní bezcitnost. Obdobným symbolem je, když někdo pro nás kameny hází, ale to spíše vyjadřuje již zmíněnou tvrdohlavost a neoblomnost - dohoda je nemožná, ke kompromisu nedojde. Udeří-li nás někdo kamenem do hlavy, měli bychom opustit zažitý stereotyp uvažování a věnovat se více vlastním citům Hodí-li kamenem snící, dá se usuzovat, že je to následek či předzvěst velkého rozčílení, kvůli jiné osobě, často v obchodních  záležitostech. Kamenovat člověka či pozorovat, jak někdo někoho kamenuje snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti. Podaří-li se nám kámen rozdrtit nebo se o to budeme pokoušet, podaří se nám prosadit vlastní názor.

Kamarád

Vždy  vyjadřuje partnerské krize, nepohodu v manželství či vztahu z nenaplněnosti. . Hodnotíme-li kamaráda spíše jako přítele (platí i pro muže i ženy), je chápán jako personifikační symbol vyjadřující vlastní osobu, která koná dle snu ve smyslu dalšího děje, který si musíme. Mít kamaráda je vždy znakem, že máme vytvořené zázemí, hodnotíme-li ho  spíše jako přítele, někomu se  svěříme. Loučíme-li  se s ním, čeká nás změna bydliště. Zemře-li, přináší nám nečekané zprávy.  Jdeme-li s ním  na výlet, čekají nás příjemné zážitky. Navštívíme-li ho či potkáme, jsme srdeční a čeká nás i příjemné popovídání se, které nás jistě obohatí. Musíme-li mu pomoci, dostane se nám pomoci, kterou skutečně potřebujeme. Radovánky a smích s přítelem jsou předzvěstí blízkého rozchodu. Hádáme-li s e s někým blízkým, je nám náš protějšek nevěrný. Více přátel značí návštěvu, která nám je milá.

Kalich

Vyjadřuje starosti, každý známe úsloví: hořký kalich až do dna, z čehož  je evidentní, že záleží spíše na obsahu. Vidíme-li ho jen, budeme mít starosti a budeme trpět. Rozbijeme-li ho, čekají nás špatné zprávy. Napijeme-li se z něj, přijde období klidu a míru a budeme mít se proč radovat. Čím cennější kalich, tím  se vše umocňuje (více) v jednotlivých okolnostech.   Představuje také ženu a její pohlavní orgány.

Kalhoty

Obecně platí trvalé navozování pocitu, že musíme být něčím chráněni, avšak s trendy  okázalosti a nápadnosti. Oblékáme-li si kalhoty, cítíme větší klid , pokoušíme se stabilizovat a zajišťovat si zázemí. Svlékání kalhot je tedy symbolem menších nebezpečí a nabádá nás tedy sen k opatrnosti. Ztracené kalhoty vyjadřují výsměch, zesměšnění se a díra v kalhotách je ostudou a čím větší, tím větší a více nezapomenutelná ostuda. Nejdeme-li cizí kalhoty, podaří  se nám odhalit sexuální záměry druhých. Ztratíme-li kalhoty či máme-li strach, že je ztratíme, obáváme se odhalení dosud skrytých sexuálně motivovaných přání.

Kalendář

Obecně upozorňuje na nové zážitky, které nemusí být vždy příjemné. Listujeme-lli v kalendáři očekáváme nějakou informaci, které s e nám dostane Kalendář na následující rok vyjadřuje novou budoucnost. Odložíme-li starý kalendář či ho vyhodíme , bude dokončena táhnoucí se a komplikovaná záležitost – obecně platí, že půjde o zlepšení po všech stránkách. Píšeme-li do kalendáře upozorňuje nás symbolika na něco důležitého, abychom to nezapomněli.

Kaktus

Evropané (především) jej mohou chápat podobně jako symbol ježka. Pěstujeme-li malé kaktusy na okně, jsme malicherní. Zaléváme-li kaktusy, má nás tento projev varovat před falešnými přáteli a lidmi, kterým důvěřujeme. Vlastníme-li v bytě  či na zahradě gigantické výpěstky, musíme očekávat vážné pomluvy, které nás poškodí.

Kachna

Poukazuje na  čest: bílá je o kvalitě a poctivosti a divoké o potížích či již známe, škraloupu. Plavající kachna je nositelkou negativních vizí a zpráv. Krmíme-li kachny sklidíme nevděk za dobrý skutek. Neúspěšný hon na kachny , je nutné se připravit na ztráty. Chytíme-li ji bude se nám dařit v zaměstnání či podnikání, jde vše do čeho se pustíme. Pečená kachna, nebudou v blízké době dobré příjmy, ale pokud ji jíme, čeká nás společnost i rodinná sešlost spojená s oslavou v rodinném kruhu.

Kahan

Marně se snažíme něco pochopit, ale nedaří se a navíc se i přidá trápení.

Kadeřník

Vyjadřuje určité myšlenkové pochody, které by mely vést k vnitřním změnám. Jde tedy o ztotožnění se s nějakou výzvou, jejíž složitost je v přímé úměře se složitostí účesu, který kadeřník tvoří. Kadeř samotná je spojená se sexualitou.

Kabelka

Obsah kabelky velice často prozradí od čeho se ženská část v těle (i muže) nedokáže odloučit.

Gympl