Magazín Elita

Rádlo

Sexuální symbol a symbol plodnosti.

Rádio

Čekají nás změny a cestování. Divně znící, či nevyladěné je symbolem skrytého nebezpečí.

Racek

Upozorňuje nás na naše potlačované city k osobě, kterou nemůžeme denně potkávat, city byly pouze naznačené.

Rabín

Židům přináší   štěstí, ostatní varuje před potupou.

Pyžamo

Symbol intimního života.

Pytlák

Čeká nás štěstí na cestách.

Pytel

Primárně musíme mít na mysli, že jde o sen potenční. Prázdný je odříkání a nedostatkem, plný je zase příslibem zisku a úspěchu, ale nemusí jít o čestné získání. Ztracený je ztroskotání určitého  projektu, který se stejně jeví jako pochybný. Taháme-li něco z pytle, aniž bychom věděli, co v něm  je, zažijeme zklamání.

Puška

Marně věříme  v zisk, ve výhru. Nosíme-li pušku, máme nečisté úmysly. Střílet z pušky  má více výkladů, budeme okradeni či cítíme vnitřní zlobu, obrovský vztek vůči někomu konkrétnímu. Jdeme-li s ní na lov, budeme pravděpodobně nevěrní nevěrnost. Mluvíme-li s někým, kdo má pušku, je to o tom, že se nás bude pokoušet někdo ovlivnit.

Pupek

Jsme velice neklidní a nemůžeme odhalit jeho příčinu, která je však svázána pouze s naším tajemstvím či zakrývaným zlozvykem.

Punčocha

Sexuální sen odrážející naše přání a touha po milostných chvílích. Trpíme předsudky. Hedvábné jsou ztráta na majetku. Roztrhané upozorňuje na naše špatné hospodářství

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM