Magazín Elita

Listy

Zelené listy jsou naše splněná přání. Žluté a padající jsou naše starosti a zklamání.  Opadávající zelené listy, napadnuté  parazitem jsou tragickým znamením. List papíru  jsou nové vědomosti a cenné informace.

Limonáda

Naši nadřízení k nám  přistupují z moci  své pozice, naprosto neseriózně.

Límec

Vyjadřuje  většinou muže a zacházení s ním   či vyjadřuje jeho chování dle složitosti úpravy límce. Vázaný límec vyjadřuje významné události a pozvání na ně. Obtáčíme-li si ho okolo  krku, chceme se dostat do vyšší společnosti, nedaří-li se nám límec uvázat, máme nepořádek v dokladech a ostatních dokumentech. Budeme muset vyřídit něco naléhavého a čím déle to budeme odkládat tím riskantnější bude výsledek.

Lidé

Vždy   vyjadřují pomluvy. Odění v černém značí nehodu, odění ve světlých šatech, čeká nás zklamání z hodnocení  naší osoby, není pravdivé, ale bohužel ti důležití jej berou vážně.

Líčidla

Upozorňuje jen na to, že vidíme a slyšíme jen to, co chceme. Jinak jsou považována za součást vábení. Naše sny a plány se nemohou naplnit, není to možné. Nalíčení lidé jsou falešní a nabízejí neupřímné přátelství.

Lež

Lež ve snu je stejnou lží jako za bdění. Lžeme-li často ve snu, přestáváme mít nad sebou kontrolu.

Lev

Prozrazuje  naše živočišné pudy.  Pobíhá-li lev volně a je nebezpečný, máme  těžkého protivníka a není možné jej porazit. Přemůžeme-li lva, který nás napadl, vrátím e někomu všechny jeho rány. Máme-li lva na své straně, máme na své straně někoho vlivného, nejčastěji se jedná o politika. Lvice s mláďaty nabádá k ukončení hádek a sporů i těch, které jsou letité. V soudní  pří je výhodnější se pokusit o mimosoudní vyrovnání.

Létání

Toužíme po uvolnění, po radosti, po dobrodružství. Narostou-li nám křídla, budeme smutní, protože nemáme vlastních sil a dobrých nápadů, abychom byli úspěšnými. Díváme-li se jiné, jak létají, trápíme se žárlivostí.

Letadlo

Toužíme se odpoutat od starých zvyků. Letící  letadlo, létat v letadle, upozorňuje na naše vysoké cíle, kterých nedojdeme. Padá-li letadlo zahalené černým dýmem, čeká nás jen samé zlo.  Je-li letadlo, které je na zemi  v plamenech, nemusíme se obávat nepřízně a zlých časů.

Lešení

Pouštíme se do nebezpečného podnikání. Padá-li či je nestabilní, skutečně nám hrozí reálné nebezpečí. Tak jak se budeme cítit na lešení, tak budeme procházet nepříznivým obdobím.  

NÁŠ TIP

Gympl