Magazín Elita

Kometa

Symbolizuje především rodnou vlast. Zprávy o nové kometě ve snu velice často značí převrat – změnu  režimu.  Pozorujeme-li na obloze ohnivou kometu, hrozí občanská válka u nás či u sousedů.

Komár

Symbolizuje blížící s e návštěvu, která nás bude obtěžovat, budeme rozmrzelí. Poštípají-li nás ve snu komáři, můžeme jen konstatovat, že nevděk vládne světem a zase jsme to poznali na vlastní kůži. Často signalizují, že v našem  okolí zavládne chaos.

Kolotoč

Ve většině případech upozorňuje na plíživou nemoc, nejčastěji jde o nemoci sluchového aparátu (vestibulární dráždění) a nejedná-li se o nemoci sluchového aparátu, dá se symbol vyhodnotit jako , že odmítáme naslouchat dobrým radám či jim nerozumíme, ale také prozrazuje, že máme tendence se zabývat hloupostmi.

Kolo

Často ve smyslu kruhu vyjadřuje duševní vyspělost- dospěli jsme k vysokým duševním cílům. Jsme více zruční než od nás okolí očekávalo. Přijdou změny ve smyslu vyšších cílů a nových ideálů. Točí-li se kolo, jsou změny jisté a čím rychleji se točí, tím budou výraznější.

Jízdní kolo předpovídá menší nehody a trable a snaží se nás nabádat k opatrnosti. Navštívíme-li obchod s jízdními koly, jsme odhodláni pravidelně sportovat.

Kolo štěstí je negativním znakem, protože upozorňuje na neúspěch a neštěstí.

Koleno

Nemoc v koleně značí skutečný stav nemoci – únavu a také celkovou slabost či vyčerpanost.V mnoha případech také  značí nevýhodné obchody. Oteklé koleno jsou situace, kdy musíme jednat bez odkladu, ale nemůžeme najít správné řešení. Zdravá kolena jsou projevem štěstí v obchodních záležitostech. Mohou však vyjadřovat i vášně.

Kolébka

Příjemné očekávání, ale také rozpaky a nepřipravenost na nové události.

Koláč

Připravujeme-li ho či pečeme, neumíme šetřit!  Jíme-li koláč, čeká nás příjemné setkání či jinak vyladěná zábava.

Kojná

V jakýchkoli souvislostech jde o znak prospěšný. U žen vyjadřuje touhu po mateřství. Pro dítě je špatným symbolem, neboť to citově strádá.

Kojenec

Nové možnosti. Hubený kojenec je nositelem špatných zpráv a špatných časů, stejně jako nemocný či plačící. Vražda kojence je smůla, velká zrada a vše špatné okolo nás. Umírající kojenec, čeká nás něco, co nepředpokládáme, ale v dobrém  slova smyslu.

Kohout

Poskakující  oznamuje nebezpečí požáru. Kokrhající ohlašuje nepříjemné zprávy. Zápasící nese s sebou hádky a agresivní výpady. Kohout, který klade vejce, můžeme očekávat nečekaný zisk. Kohout mezi slepicemi oznamuje, že náš vztah se sice jeví jako nejistý, ale ve skutečnosti  z něho  bude velká láska.

Gympl