Magazín Elita

Holubník

Obydlený oznamuje, že nás očekává mimořádný zisk nebo výhra.

Holub

Především jde  o sexuální symbol, který nevyjadřuje romantickou lásku, ale reálný sex. Dva holuby vinoucí se k sobě, čeká nás nenaplněná láska nebo přátelství. Čím více holubů či holubic, tím lépe  se nám bude dařit na domácí půdě. Ten, kdo jim ubližuje, přijde brzy o dobré přátele. Krmíme-li je někdo vlivný nebo bohatý, potřebuje naši pomoc nebo  naše služby o vždy nás za to dostatečně odmění. Volně  si poletující svobodní holuby, vyjadřují styky s váženými   a uznávanými osobami, které může přerůst v přátelství.

Holit se

Ten, kdo se ve snu holí sám, bude mít příležitost napravit staré chyby a spáchané křivdy na někom, ale také bude možné zaplatit staré dluhy. Holíme-li my někoho jiného, bude nastolena spravedlnost. Je-li dobrovolně holena ve snu jiná osoba, má nás tato symbolika varovat před některými obchodními praktikami, kterým se máme vyhnout, neboť jsou na hranici zákona. Necháme-li se my ve snu holit někým jiným, je pravděpodobné, že nás někdo podvádí, či se nás snaží zatáhnout do falešné hry. Objeví-li se ve snu holič při jakékoli práci, blíží se majetková ujma, kterou odvrátíme.

Holátko

Jsme velice zranitelní a psychicky nestabilní.  Příliš často se objevují úzkosti a deprese.

Hodiny

Upozorňují na důležitou schůzku, událost  či blížící se důležité okolnosti, pokud odbíjejí, jde o velice významnou událost. Tikot a pohled na ně v mnoha případech prozrazuje, že snící nemá v pořádku srdce, může se jednat o počínající  ischemickou chorobu srdeční. Zastaví-li se hodiny ve snu, znamená to, že se naplnil čas nějakého vztahu, stavu, také výkonu povolání. Vrací-li se ručičky zpět, nejsme dostatečně připraveni na něco, co přijde dříve než jsme očekávali. Předbíhají-li se, jsme netrpěliví, „splašení“.

Hoblovačka (hoblík)

Někdo se nás snaží ovlivnit a zmanipulovat ve svůj prospěch. Hobliny však poukazují na precizní práci, která nám bude  svěřena. Pokud jsme  ve snu nuceni hoblovat, dá s e předpokládat, že je někdo z blízkého okolí vážně nemocen či může někoho z blízkého okolí stihnout tragická záležitost.

Hnízdo

Hmyz

Hlodá nás svědomí. Také vyjadřuje upovídaného člověka, který nám leze na nervy. Drobný hmyz je štěstím a malé výhry. Bodá-li nás velký hmyz, můžeme očekávat skutečné nervové vypětí, ale může také značit únavu, nemoci a jiné významné ztráty. Zabijeme-li hmyz, překonáme veškeré těžkosti, které jsou v cestě.

Hlína (také jíl)

Něco nás tíží, trápíme se. Čeká nás hodně práce. Práce s hlínou nám dává větší jistotu, upevní se naše pozice. Používáme-li ji ke stavbě domu, je velice pravděpodobné, že nás čeká rekonstrukce domova, ale je možné, že započneme stavbu nového domu či přestavbu starého, který ještě nevlastníme. Ten kdo v hlíně uvízne či je jí zasypán, může očekávat závažné problémy, které  budou opravdovou komplikací, ale je  nutné je překonat, neboť nebude jiné východisko.

Hlemýžď

Vybízí k trpělivosti. Schovává-li se do domečku, někdo nás nechává dlouho v nejistotě. Rozšlápneme-li ho, uškodíme si svojí zbrklostí.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl