Magazín Elita

Koruna

Zlatá koruna poukazuje na naši ješitnost, méně ušlechtilý kov prozrazuje dárek. Myrhová koruna je svatebním znakem, z kostí  je znakem vážné memoci a možná i smrti. Korunovace zlatou korunou je štěstím.

Koroptev

Klasický symbol lidské žárlivosti.  To, co děláme ve snu koroptvím, toho jsme schopni v žárlivosti v dobrém  zlém.

Kopí

Je jednoznačným erotickým symbolem, který s sebou nese i nebezpečí ublížení si či někomu při sexuálních hrátkách. Mimo sexuální  úroveň je kopí hodnoceno jako znak sporů a hádek.

Kopec, hora, vrch

Vždy vyjadřuje problémy a těžkosti. Výstup na kopec potvrzuje, že potíže překonáme, ale únava a náročnost výstupu vypovídá o tom, uhasl se nám v reálu budou překonávat potíže a problémy. Zelenající se a vysoký vidět je potěšením a lásky, také šťastná budoucnost. Zranění a pád, kdy dojde k velkému krvácení vyjadřuje období, kdy nás ohrožuje mnoho vážných situací, nejvíce však je ohroženo naše zdraví. Zřícenina na kopci je naše nevědomí a připomenutí toho, že je nutné si uvědomit, že naše tělo stárne. Jsou-li na kopci honosné stavby, čeká nás stabilní finanční situace, kdy si můžeme dovolit spekulovat. Hora, která hoří, oznamuje nebezpečí nejasného charakteru. Holý a pustý je zármutek a nejistá doba, spíše krize.

Konzerva

Stáváme se nudnými a vybíráme si příliš konzervativní společnost. Neumíme  se odpíchnout z místa.


Konvalinky

Jsou znakem splněného přání. Zvadlé květy jsou negativním symbolem, který značí rozchody, rozkoly a citová zklamání.  Vyjadřuje také neúspěšné hledání něčeho cenného, rodinného pokladu…

Koncert

Vyjadřuje  vše, co konáme okázale proto, abychom se mohli setkat s výjimečnými osobnostmi či umělci. Můžeme být překvapeni poctou, které se nám dostane. Bojujeme-li s nízkým  sebevědomím, bude posíleno. Sebevědomí se dočkají významné pocty.

 

Kompas

Hledáme nové cesty, cítíme  se dezorientovaní. Ztratíme-li kompas či s ním  neumíme zacházet, jsme váhaví a rozpačití.

Komora

Značí radost a zábavu.  Bujarost je dána množstvím zásob, čím více zásob, tím lepší a bujařejší.

Kominík

Znak  štěstí a lásky. Čím více se od něho umažeme , tím větší milostné zážitky budeme mít, ale musíme počítat také s tím, že se vše může prozradit, pokud se jedná o tajný vztah. Kominík, který vymetá komín znázorňuje blahobyt.

Gympl