Magazín Elita

Projekty, kauzy, pozvánky

SOCIÁLNÍ PODNIK KRAJANKA

SOCIÁLNÍ PODNIK KRAJANKA

V březnu letošního roku vznikla v Kroměříži nová sociální firma Krajanka, která nabízí kvalitní potraviny od tradičních místních a regionálních producentů. Jedná se o mléčné produkty, masné výrobky, vína, medy a další potraviny, jež můžete zakoupit pod jednou střechou za každého počasí v první farmářské prodejně ve městě Kroměříž.

NEKALOU SOUTĚŽ MALÍ PODNIKATELÉ ČASTO PORUŠUJÍ NEVĚDOMĚ

NEKALOU SOUTĚŽ MALÍ PODNIKATELÉ ČASTO PORUŠUJÍ NEVĚDOMĚ

Nekalé soutěže se dopouští celá řada podnikatelů, aniž si to uvědomují. Naše redakce udělala v těchto dnech malý průzkum mezi pražskými podnikateli na dané téma. Překvapením pro nás bylo, že neměli ani tušení, jakých nejčastějších skutkových podstat se nekalá soutěž týká.

PODNIKAT NEMUSÍME JEN DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKAT NEMUSÍME JEN DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Dříve než se rozhodnete podnikat, je nezbytné vědět, zda jste dobře na podnikání připraveni. Musíte vědět předem, zda je o náš předmět podnikání zájem, jak je velká a silná konkurence a po té musíte vytvořit podnikatelskou strategii a použít nástroje účinného marketingu, abychom byli na trhu úspěšní.

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ MISS A MISTER DEAF WORLD BY SE BEZ SPONZORŮ A PODPOROVATELŮ KONAT NEMOHLA

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ MISS A MISTER DEAF WORLD BY SE BEZ SPONZORŮ A PODPOROVATELŮ KONAT NEMOHLA

Již dnes večer se rozhodne o vítězích a vítězkách Světové soutěže Miss Deaf World má dlouholetou tradici. Letošní ročník je již třináctý, který je spojen se soutěží Miss Deaf Europe, která se letos koná po čtvrté.

TÝM FLORBALISTŮ NA ELEKTRICKÝCH VOZÍCÍCH JAGUARS SE STAL ČESKOU REPREZENTACÍ PRO TURNAJ VE ŠVÝCARSKU

TÝM FLORBALISTŮ NA ELEKTRICKÝCH VOZÍCÍCH JAGUARS SE STAL ČESKOU REPREZENTACÍ PRO TURNAJ VE ŠVÝCARSKU

Česká republika byla letos vybrána na Turnaj čtyř národů. Tento turnaj pořádá Technická komise pro Florbal na elektrických vozících (E-hockey Schweiz), která patří pod švýcarskou asociaci paraplegiků.

PRACOVNÍ MEDICÍNA MÁ NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC

PRACOVNÍ MEDICÍNA MÁ NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC

Všichni zaměstnavatelé se od začátku dubna musí řídit zákonem o specifických lékařských službách a prováděcí vyhláškou, které nařizují hlídat zdravotní stav zaměstnanců, pracovní podmínky, i rizika spojená se zátěží organismu. Stanovují při tom povinnosti zaměstnavatele i smluvního lékaře.

Rozhodující přitom není ani velikost firmy, ani to, zda její zaměstnanci lámou kámen, nebo "jen" sedí u počítače.

INTERNATIONAL HUMANITY: VÝSTAVBA ČESKO-SLOVENSKÉ KLINIKY V MALAWI

INTERNATIONAL HUMANITY: VÝSTAVBA ČESKO-SLOVENSKÉ KLINIKY V MALAWI

International Humanity položila základní kámen pro výstavbu česko-slovenské kliniky v Malawi, která bude sloužit chudým venkovským obyvatelům. Za účasti místních obyvatel položil v těchto dnech předseda česko-slovenské humanitární organizace International Humanity doc. MUDr. Rastislav Maďar základy nové nemocnice v africké Malawi.

DOBRÝ SKUTEK POSLAL JAGUÁRY DO NIZOZEMÍ

DOBRÝ SKUTEK POSLAL JAGUÁRY DO NIZOZEMÍ

Náš tým Jaguars se věnuje florbalu na elektrických vozících, což je jediný kolektivní sport pro lidi s vážnějším tělesným postižením. Díky úpravě pravidel ho mohou hrát všichni lidé, kteří jsou schopní bezpečně ovládat elektrický vozík. Přesto tento aktivní a zajímavý sport nemá v České republice mnoho hráčů a netěší se ani velké podpoře. V zahraničí je na tom EWH (Electric Wheelchair Hockey – náš Florbal na elektrických vozících) mnohem lépe.

JAGUARS NA DRUHÉM LIGOVÉM KOLE

JAGUARS NA DRUHÉM LIGOVÉM KOLE

O víkendu 15. a 16. června proběhlo ve Zlíně druhé kolo České ligové soutěže florbalu na elektrických vozících. Druhé kolo pořádal domácí tým Rejnoci Zlín a zúčastnilo se ho všech pět českých týmů – z Prahy přijeli Jaguars a New Cavaliers, z Plzně Indians a z Janských Lázní Tigers.

PANELOVÁ DISKUZE - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

PANELOVÁ DISKUZE - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Dne 18. 6. 2013 se ve Zlíně uskutečnila panelová diskuze na téma sociální podnikání, která proběhla v rámci projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání organizaci P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM