Magazín Elita

Dobytek

Symbol vyjadřující pudy, čím  divočejší dobytek, tím vyšší je pudovost.

Dítě

Hledáme nová východiska, ale i nové přístupy. Je-li dítě zdravé a čisté, nemusíme se bát nečekaných ran a špatných změn. Porodit dítě vyjadřuje nové existenční možnosti. Pokud se muž dívá na porod, velice často  je to předzvěst rozchodu s partnerkou, ale cestovatele upozorňuje na návrat do vlasti. Pro chudé tj. vždy dobré znamení, ale pro obchodníky a majetné to upozorňuje na zlé časy. Kojenec je pro matku štěstím, spící značí dobré časy, hrající si je znakem radosti. Dítě u křtu ukazuje na křesťanské zásady - křesťanský život. Plačící nebo nemocné dítě, také vztekající se signalizuje  pokles  obchodu. Hubené dítě jsou hubené časy, tlusté dítě je nepohoda. Umírající dítě je překvapení a nenadálý úspěch. Vražda dítěte často upozorňuje na sebepoškozování, či zaviněnou velkou škodu. Hrát  si s kupou dětí znamená lásku a úspěch v podnikání. Pokud nám děti ve snu nadávají, tak se o nás mluví v dobrém.

Díra

Vždy se jedná o varovný symbol, který vyjadřuje nebezpečí či past. Vlezeme-li do díry,  jsme ve špatné společnosti. Díra v šatech je vždy hodnocena dle své velikosti a odpovídá podvodům a lžím. Zašíváme-li díry, snažíme s e vypořádat s problémy. Velká jáma může vyjadřovat dopravní nehody. Spadnout do močůvkové jámy jsou jen starosti a nepříjemnosti.

Detektiv

Čekají nás problémy a starosti. Také nemusíme  mít čisté svědomí, ale také můžeme plnit velice náročný úkol.

Déšť

Jdeme-li v dešti a je nám příjemně, je bezvětří a je teplý, můžeme očekávat příjemné a dobré časy. Je-li přívalový a ničivý, čekají nás jen starosti a vnitřní nepokoj, který  se bude promítat do každého našeho kroku. Déšť provázený silným větrem až vichřicí napovídá, že se budeme někoho nebo něčeho bát a naše obhajoba bude velice těžká.

Deštník

Symbol zařazujeme mezi ochranné symboly z kategorie ochranných snů. Jdeme-li s deštníkem za deště, nevidíme jiné možnosti, jak by bylo možné uspět. Bohužel ani nevidíme příležitosti, které jsou před námi otevřené - možná ze strachu. Vidíme-li deštník a nemůžeme si ho vzít, dostáváme se do ústraní, mimo pozornost, ale také nás může někdo neprávem nařknout např. ze lži.

Dělo

Opodstatněné  obavy,  strach a  nešťastné  kroky. Střílí-li  se  z něho,  dá  se  toto  považovat  za  znak  jedinečnosti.  Narodí-li  se dítě  za salv z děla,  vyjadřuje  to jeho  jedinečnost.  Střely  z děla,  které jsou  jasně  ohraničené značí  dobré zprávy. Dělové  koule jsou  předzvěstí  těžkých  chvil a  nebezpečí.

Dalekohled (kukátko)

Vyjadřuje klamný pohled a i náš názor je zavádějící. Obecně preferujeme nezdravý  přístup k životu.

Dědictví

Ve většině případech upozorňuje na narušené vztahy. Nenadálé dědictví je předzvěstí hněvu, možná závisti, ale vždy s sebou nese spory. Vypořádané dědictví je nečekanou ztrátou, také může jít o dramatické snížení příjmů a většinou naznačuje nouzi a vždy starosti.

Dar, dárek

Připravujeme-li dar  ze soucitu, dá se říci, že jsme  dobře investovali  či uložili kapitál. Rozdáváme-li dárky na potkání, máme problém či je o nás  šířena něco, co poškodí naši pověst. Přemýšlíme-li nad tím, jaký  dárek  dáme,jed jedno komu, jde o proces přemýšlení dárkem, nad jeho volbou, můžeme očekávat užitek. Přijmeme-li dárek, který si příliš nezasloužíme, bude následovat ztráta. Dárek věnovaný na památku naplňuje naše srdce a dává opodstatněnou radost ze života.