Magazín Elita

Hala

Hledáme spřízněnou duši či známost. Čím lépe vybavená, tím více jsme nároční.

Hadry

Co nahromadili jiní, rozdáváme znamená, že se musíme zamyslet – zastavit. Obchodujeme-li s hadry, přijdeme neobvyklým způsobem k penězům. Sám zahalen v hadrech vyjadřuje společenskou neoblíbenost. Vidíme-li někoho v hadrech, dají se předpokládat nečekané zdravotní problémy.

Had

Především se jedná o sexuální symbol. Varuje před lstivostí a úskočností ženy. Štěstí v lásce ve vztahu je ohroženo. Uštknutí  hadem značí pletichy, lstivost a úskočnost, které vždy vedou k potížím a nepříjemnostem. Had velice často varuje před falešnými přáteli, ale i před nešťastným spojením. Vodní had upozorňuje na nemoc, kterou se nám podaří  šťastně zdolat.

Gramofon

Dostaneme-li jej darem, hledáme novou lásku, poslouchat ho, je vyjádřením silné touhy být veřejně činným – politikem.

Glóbus (také atlas)

Dalekosáhlé plány, které jsou reálné.

Generál

Vyjadřuje  vnitřní problémy, ale také konflikty v partnerském  životě. Vidět jej, bude nám vzdán holt či jiný projev cti. Sám generál je vyjádřením, že dostane velice zodpovědný úkol. Jednáme-li s ním, mám e v zádech vysoce postaveného člověka, který nám  ochotně pomůže.

Fotografie

Vlastní fotografie znamená, že musíme poznat lépe sami sebe.  A je nutné však chyby následně odstranit. Blízkého člověka vyjadřuje kvalitní spojení  či přátelství. Cizí  člověk představuje nová setkání. Ten, kdo fotografuje, bude odloučen. Jedná-li se o naprosto neznámou osobu na fotografii, může nám přijít   do cesty krátkodobá známost. Vlastí vyhotovená fotografie je příslib dlouholetého života.

Farář

Vyjadřuje strach a nepokoj ve všeobecné rovině. Ukazuje na  nezbytnost si ověřit, že jdeme správnou cestou. Hovoříme-li s ním, nemáme čisté svědomí.

Facka

Děláme unáhlená rozhodnutí, ale také nás upozorňuje na naši zbrklost. Fackujeme-li sami sebe, mrháme svojí energií. Dostaneme-li facku, je pravděpodobné, že dostaneme nějaký zajímavý dar či dárek.

 

Encián

V čerstvé podobě ukazuje na problémy a starosti. Uvadající prozrazuje potíže.