Magazín Elita

Zásady

Uplatňujeme-li jisté zásady a obecně platná pravidla, budeme mít hodně nepřátel.