Magazín Elita

Davy, zástupy

Dostaneme  se do velkých problémů a dokonce mohou vyvrcholit smrtí. Čím více jsme obklopeni a jsme u středu, tím větší nebezpečí nám hrozí.

Běhejme a pomáhejme útulkům s Akinu