Magazín Elita

Člun

Je nutné se zamyslet nad změnami ve svém životě. Je-li člun na vodě , jsme velice nejistí a pochybujeme o sobě. Nepříznivost znaku se zvyšuje nepřízní počasí. V případě, kdy je voda klidná a svítí slunce, přichází příznivá změna a podstupované riziko je zdravé.

 

Číslice

Jen některá mají hlubší význam. 1 je štěstí. Rudé či vlastnoručně namalované značí čísla tažená v loterii.

Červ

Má více významů. Červ v ovoci znamená, že  se nám někdo vysmívá a zneužívá nás a my to musíme trpět. V jakékoli podobě vyjadřuje, že nám bude ublíženo a nemusí jít zrovna o úmysl. V případě sexuálního znaku, což  bývá nejčastěji   jde o sexuální zklamání.

Čert

Vyjadřuje rozladěnou mysl, komplikující s e situaci, která duševně vysiluje - je nutné usilovat objasněn nebo nám „čert“ sebere duši. Snaží-li se nás napdnout nebo nás jinak ohrožuje, nechceme otevřít oči a vše otevřeně řešit, zbytečně s e dostáváme do sporů. Vidíme-li čerta, snadno podléháme návalu  vášní.

Čarodějnice

Prasymbol lásky z pozice ženy, ale mluví o lásce ženy k muži nejčastěji. Hovoříme-li s ní dává nám brzké naplnění touhy po zasnoubení nebo sňatku. Hovor vyjadřuje rady a myšlenky, které s e vynořují – harmonizuje mysl kvůli vztahu. Vždy, když ji pouze vidíme, čeká nás dobrá a šťastná budoucnost.

Černoch

Vnitřní duševní souboj snícího s tendencemi přehánět.

Čáp

Symbol plodnosti a produkt touhy po něčem i po dítěti. Vidíme-li mláďata čápa v hnízdě, je jisté, že budeme muset navštívit předškolní či školní zařízení, které navštěvuje naše dítko. Můžeme však také narazit na názor zaměstnance, který  se o naše dítě stará.

Cukrárna

Období, kdy se budeme nudit a nebudeme se umět zabavit. Také nás upozorňuje na to, že není v pořádku náš žaludek.

Clo

Placení vyjadřuje , že se neplní to do čeho vkládáme velké naděje. Budova celnice je však znakem nešťastných kroků.

Cizinec

Vyjadřuje obecnou mentalitu národa. Např. Ital prozrazuje touhu poznat temperamentní osobnost, ale štěstí by nás nečekalo. Japonec vyjadřuje vychytralost a odstup, což je téměř nemožné změnit.