Magazín Elita

Hruška

Jednoznačný  sexuální symbol, který kvalitou a chutí vyjadřuje, jaký máme před sebou milostný vztah  a jak vycházíme se svým okolím. Jíme-li hruška, čeká nás neklidné období. Červivá hruška je symbolem zármutku - rozdělení dvou osob. Hrušeň v květu nebo před sklizní vyjadřuje delší časový úsek dobré zprávy, radost a dobré obchody.

Hrozny

Trháme-li je, čeká nás nová známost - chuť těchto hroznů vyjadřuje jaká bude schůzka, ale  také to, co nás čeká v nejbližších  dnech. Obalené keře hrozny vyjadřují mnoho úkolů a náročné práce, které jsou jedinou cestou k cíli.  Lisované hrozny ukazují na zásadovost, řád a na ctnost.

Hrobník

Je nositelem nových zpráv.

Hrob

Jeden z nejtajemnějších  symbolů, kde si musíme především pomoci sami v hledání toho, co nám má skutečně říci – intuitivně e pokusíme o rozbor první myšlenky, která nás napadne. Je  nejistotou, nevíme, co máme, jaké máme možnosti, co máme dělat. Nutně potřebujeme dobrou radu. Bortící se  či zbouraný náhrobek se jménem snícího vyjadřuje, že není v pořádku  náš zdravotní stav a nejvíce trpí imunitní systém.  Vidíme-li, že někdo kope hrob, není vyloučená zpráva o úmrtí blízkého člověka, taktéž když leží sám snící v hrobě. Sestupujeme-li do hrobu, je témě jisté, že nás někdo podvede. Stojíme-li u mohyly, nalezneme něco, co jsme již oplakali, méně často také značí , že se k nám vrátí někdo, kdo nás opustil.  Také nás upozorňuje, abychom nezapomínali na staré přátele. Vidíme-li náhrobní kámen s nadepsaným jménem, přijdeme o přátele, častěji se jedná o rozchod.  Hrobka je symbolem životních konfliktů, které čekají na své dořešení, také, že nás někdo nebo něco donutí mlčet. Klademe-li květiny na hrob matky , chtěli bychom slyšet slova útěchu - máme těžké období.

Hrad

Ve většině případech vyjadřuje nebezpečí. Vidíme-li někoho  pohybovat se na   hradě, je okolo něj hodně nebezpečí a může se dotknout i nás.  Nesmíme se pouštět do nerovných soubojů. Devastovaný hrad jsou pouze naše vzpomínky a upozorňuje i na nečekané zážitky. Hrad v dýmu je vyjádřením těžké ekonomické situace v zemi, také vyjadřuje nestabilní politickou scénu.

Hrách

Vždy jde o varovný signál. Jíme-li ho, nejsme v dobré  zdravotní kondici, ale také se nám nedaří  dobře v obchodech.  Upravený či vařený hrách je předzvěstí hádek v rodině. Sázet mírně vzrostlý, vyjadřuje nadějnou novou cestu. Díváme-li s e jak roste, sledujeme naše podnikání – tak, jak roste a jak je zdravá rostlinka, tak je zdravé podnikání a  úroda vyjadřuje zisk v souvislosti  s podnikáním.

Hrabata

Chceme si žít nad poměry, aniž jsme pro to něco udělali. Jsme nároční.

Housle

„Dvakrát měř, jednou řež“.  Budeme-li na ně hrát někdo jiný, čekají nás nepříjemnosti.  Budeme-li na housle hrát či je čistit či uklízet, čeká nás šťastné období, ale pokud je poškodíme či někdo jiný, ublížíme si nechtěně či díky vědomému riskování. Housle mohou být i sexuálním znakem, kdy vyjadřují kvalitní sex a dobrou potenci.

Houpačka

„Jednou dole, jednou nahoře“. Označuje průměrný život. Jsme-li sami na houpačce, která je uvázána na provazech, potácíme s e mezi dvěma citovými náklonnostmi a nemůžeme se rozhodnout s kým budeme. Také označuje nerozhodnost.

Houba

Jedlé houby jsou sexuální symbol a také vyjadřují vztah jako vhodný a užitečný.  Nejedlé houby prozrazují pouhé přežívání. Jedovaté jsou znakem sexuality, která je nevhodná pro úskočnost protistrany a s sebou  nesoucí nebezpečí. Jíme-li je ve snu , je to znak významného varování, které bychom nikdy neměli podcenit - blíží s e tragédie, jíž se budeme přímo účastnit, možná jen jako svědci.  Velké množství hub velice často ukazuje na myotické  infekce. Ten, kdo chodí po lese a hledá houby, potřebuje nutně odpočinek a klid.