Magazín Elita

Ženich

Ženich ve snu, který je šťastný a spokojený většinou značí dobré životní podmínky, o které je důležité odpovědně pečovat, aby se před námi otevírala šťastná budoucnost, pokud budeme i nadále pilní a svědomití. Ženich při obřadu, při kterém vládne příjemná atmosféra, vypovídá o stabilizaci většiny procesů okolo nás (ty, které s námi přímo souvisí). Také poukazuje na správný čas, kdy jsme dozráli k nějakému rozhodnutí na základě zkušeností, vzdělání a dalších informací.

Je-li viděn bez nevěsty, čeká nás úspěch a záleží na nás, jak s ním naložíme. Vyjadřuje také novou životní etapu. Hádáme-li se s ním, někdo nás velice nepříjemně překvapí.