Magazín Elita

Chata

I to málo, co získáváme, je skutečně  možné maximum. Stěhujeme-li s e do chyty slušného vybavení, hledáme prostředí, kde se budeme cítit lépe a v bezpečí. Stěhujeme-i se do chaty, kde je špína a nepořádek, čeká nás těžká a málo výdělečná práce. Chatrč s děravou  střechou, bude možnost změnit své bydliště do jakého žádáme (vycházíme z možností  reality).

Hypotéka

Vyjednávat  hypotéku může člověk, který má nejisté příjmy. Ten, kdo splácí hypotéku, má před sebou lepší vyhlídky. Nedorozumění se vyjasní.

Hypnotický stav

Snící  nemá v bdělém  stavu nad sebou dostatečnou kontrolu. Podstupovat hypnózu ve spánku vyjadřuje nestabilnost jedince, čímž dává šanci širokému okolí, aby jím bylo manipulováno.

Hyena

Vyjadřuje drancování a zoufalost, pouze pokud se jí ve snu podaří zabít, zachráníme se. Smečka hyen vyjadřuje neblahou politickou situaci, špatná rozhodnutí a prosazení nesmyslných zákonů.

Hyacint

Symbol darů a dárků, pokud je čerstvý a rozkvetlý. Vadnoucí je symbolem zrušených schůzek a vrácených slibů.

Hvězda

Široký talent nezaručuje úspěch, je nutné lépe analyzovat a vybírat. Jasně svítící je příslibem zajímavých a úspěšných dnů. Herecká hvězda v akci vyjadřuje lehkomyslnost až slaboduchost. Padá-li hvězda vyjadřuje, že se naše touhy naplní, pokud jsou reálné a přání taktéž.

Husar

Vyjadřuje štěstí v lásce.

Husa

Naivní náhled na sexuální život, totéž platí, pokud husu vidíme, jak ji jiní jí. Jí-li ji sám snící, dá se předpokládat štěstí v době   blízké. Husa  je především majetkový symbol, avšak letící je znakem ztráty. Péci husu může ten, kdo úspěšně podniká. Slyšíme-li husu, budeme čelit nepravdivým obviněním a také klepům. Ten, kdo hlídá husy, je neustále nucen se podvolovat v zaměstnání. . Pokud husy krmíme, podporujeme někoho v pošetilosti. Škubat husu vyjadřuje naše schopnosti pomáhat druhým.  Zabije-li snící ve snu husu, osvobodíme se od  nadvlády a omezenosti druhých.

Hůl

Zdá-li se ženám, jde o sexuální symbol. Kdy  vyjadřuje falický tvar mužského pohlavního údu. Opíráme-li se o ni, zklame nás někdo, komu věříme . Bije-li nás někdo holí, čeká nás spravedlivá odměna. Opřená hůl, ležící či sama s e pohybující, varuje před důvěřivostí a nespolehlivostí druhých. Zlomená hůl je výzvou na souboj.

Hudba

Toužíme po klidu a harmonii.  Hudba dle „našeho gusta“, vyjadřuje příjemnou společnost, zábavu a radost. Je-li to muzika, která se nám nelíbí, setkáme s e s nepříjemným  okolím a zbytečnými průtahy. Hraje-li sám snící, nic špatného ho nečeká, ale pokud se pustí do muziky s nechutí  a nelíbí se mu, přijdou dny plné napětí, hádek a sporů. Jazz velice často vyjadřuje neklid a nervozitu a často jsme poníženi, zesměšňujeme se.