Magazín Elita

Hubnutí

Je to varovný symbol. Hubneme-li i proti své vůli, je vše okolo nás špatné. Hubnou-li jiní, čeká nás blahobyt. Hubené ženy jsou všeobecně znakem úspěšnosti v lásce. Hubení muži – nenaplní  se naše očekávání. Nepřiměřená vyhublost často oznamuje nejapné vtip vykonané na nás.

Hřebík

Vždy vyjadřuje nepřítele, který poškodí naši pověst či nás finančně podvede. Hřebík, který zahneme při zatloukání nás zbaví nepřítele. Hřebík, který patří do rakve, je štěstím.

Hřeben

Negativní zážitky, spory, hádky, souboje. Výjimkou je pouze koupě, kdy máme naději, že uvedeme vše na správnou míru a bude vše opět v pořádku.

Hřbitov

Kladný symbol, který nás upozorňuje na to, že je nutné se rychle rozhodnout a nekomplikovat  si život nejistotou.  Jsme-li na hřbitově, kde se procházíme, značí  brzké úmrtí v rodině - obdobný význam má to, když nosíme květiny na hřbitov, ale nepoložíme je na žádný hrob.  Méně častěji vyjadřuje nečekaný návrat někoho z cest. Jsme-li zavřeni na hřbitově, uzdraví s e někdo, kdo je vážně nemocen. Vojenský hřbitov oznamuje, že se bude   špatně žít v zemi, která nám je domovem, nejčastěji jde o špatnou politickou situaci, někdy však vyjadřuje válečný stav či nebezpečí války spojené s mobilizací.

Hruška

Jednoznačný  sexuální symbol, který kvalitou a chutí vyjadřuje, jaký máme před sebou milostný vztah  a jak vycházíme se svým okolím. Jíme-li hruška, čeká nás neklidné období. Červivá hruška je symbolem zármutku - rozdělení dvou osob. Hrušeň v květu nebo před sklizní vyjadřuje delší časový úsek dobré zprávy, radost a dobré obchody.

Hrozny

Trháme-li je, čeká nás nová známost - chuť těchto hroznů vyjadřuje jaká bude schůzka, ale  také to, co nás čeká v nejbližších  dnech. Obalené keře hrozny vyjadřují mnoho úkolů a náročné práce, které jsou jedinou cestou k cíli.  Lisované hrozny ukazují na zásadovost, řád a na ctnost.

Hrobník

Je nositelem nových zpráv.

Hrob

Jeden z nejtajemnějších  symbolů, kde si musíme především pomoci sami v hledání toho, co nám má skutečně říci – intuitivně e pokusíme o rozbor první myšlenky, která nás napadne. Je  nejistotou, nevíme, co máme, jaké máme možnosti, co máme dělat. Nutně potřebujeme dobrou radu. Bortící se  či zbouraný náhrobek se jménem snícího vyjadřuje, že není v pořádku  náš zdravotní stav a nejvíce trpí imunitní systém.  Vidíme-li, že někdo kope hrob, není vyloučená zpráva o úmrtí blízkého člověka, taktéž když leží sám snící v hrobě. Sestupujeme-li do hrobu, je témě jisté, že nás někdo podvede. Stojíme-li u mohyly, nalezneme něco, co jsme již oplakali, méně často také značí , že se k nám vrátí někdo, kdo nás opustil.  Také nás upozorňuje, abychom nezapomínali na staré přátele. Vidíme-li náhrobní kámen s nadepsaným jménem, přijdeme o přátele, častěji se jedná o rozchod.  Hrobka je symbolem životních konfliktů, které čekají na své dořešení, také, že nás někdo nebo něco donutí mlčet. Klademe-li květiny na hrob matky , chtěli bychom slyšet slova útěchu - máme těžké období.

Hrad

Ve většině případech vyjadřuje nebezpečí. Vidíme-li někoho  pohybovat se na   hradě, je okolo něj hodně nebezpečí a může se dotknout i nás.  Nesmíme se pouštět do nerovných soubojů. Devastovaný hrad jsou pouze naše vzpomínky a upozorňuje i na nečekané zážitky. Hrad v dýmu je vyjádřením těžké ekonomické situace v zemi, také vyjadřuje nestabilní politickou scénu.

Hrách

Vždy jde o varovný signál. Jíme-li ho, nejsme v dobré  zdravotní kondici, ale také se nám nedaří  dobře v obchodech.  Upravený či vařený hrách je předzvěstí hádek v rodině. Sázet mírně vzrostlý, vyjadřuje nadějnou novou cestu. Díváme-li s e jak roste, sledujeme naše podnikání – tak, jak roste a jak je zdravá rostlinka, tak je zdravé podnikání a  úroda vyjadřuje zisk v souvislosti  s podnikáním.