Magazín Elita

Řehtačka

Pomluvy, které se nás dotýkají nebo my svými pomluvami někoho poškodíme.

Vánoční Holešovická tržnice