Magazín Elita

Hrabata

Chceme si žít nad poměry, aniž jsme pro to něco udělali. Jsme nároční.

Housle

„Dvakrát měř, jednou řež“.  Budeme-li na ně hrát někdo jiný, čekají nás nepříjemnosti.  Budeme-li na housle hrát či je čistit či uklízet, čeká nás šťastné období, ale pokud je poškodíme či někdo jiný, ublížíme si nechtěně či díky vědomému riskování. Housle mohou být i sexuálním znakem, kdy vyjadřují kvalitní sex a dobrou potenci.

Houpačka

„Jednou dole, jednou nahoře“. Označuje průměrný život. Jsme-li sami na houpačce, která je uvázána na provazech, potácíme s e mezi dvěma citovými náklonnostmi a nemůžeme se rozhodnout s kým budeme. Také označuje nerozhodnost.

Houba

Jedlé houby jsou sexuální symbol a také vyjadřují vztah jako vhodný a užitečný.  Nejedlé houby prozrazují pouhé přežívání. Jedovaté jsou znakem sexuality, která je nevhodná pro úskočnost protistrany a s sebou  nesoucí nebezpečí. Jíme-li je ve snu , je to znak významného varování, které bychom nikdy neměli podcenit - blíží s e tragédie, jíž se budeme přímo účastnit, možná jen jako svědci.  Velké množství hub velice často ukazuje na myotické  infekce. Ten, kdo chodí po lese a hledá houby, potřebuje nutně odpočinek a klid.

Hotel

Široká  škála myšlenek, které nás zahlcují.  Nejednotnost  či ledabylost. Snící utíká sám před sebou. Pozorujeme-li nějaký hotel, tajíme svoji lásku nebo orientaci.

Hostinec

Marné řeči, také hloupost a často as nevědomost. Býti hostem v hostinci vyjadřuje výdaje. Jsme-li řádně obsluhováni a hostíme i jiné hosty, čeká nás mimořádný velký příjem. Díváme-li se na hostinec a i příjemný rozhovor znamená pomoc od přátel a kamarádů.

Hrdlička

Bělostná barva je vždy znak milostného vztahu. Pokud ji někdo ublíží, je to znak zármutku a bolesti.

Hostie

Znázorňuje duši a poukazuje na možnou cestu meditování a nezbytnost relaxování.

Host

Vždy vyjadřuje výdaje, které jsou často spojené se zábavou, oslavou nebo cestováním, čímž se snažíme předejít a zabránit samotě.

Horečka

Ležíme-li v horečkách, máme potíže s krevním  tlakem, ale také může vyjadřovat žár lásky, bohužel však také nestálost v lásce..  Trpí-li horečkou někdo blízký, s někým  se rozejdeme a možná ne v dobrém.

Na vlně audioknih