Magazín Elita

Chrastí

Sbíráme-li ho, čekají nás chudé časy a četné spory.