Magazín Elita

Chromý člověk

Problémy a   chudoba.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM