Magazín Elita

Kalhoty

Obecně platí trvalé navozování pocitu, že musíme být něčím chráněni, avšak s trendy  okázalosti a nápadnosti. Oblékáme-li si kalhoty, cítíme větší klid , pokoušíme se stabilizovat a zajišťovat si zázemí. Svlékání kalhot je tedy symbolem menších nebezpečí a nabádá nás tedy sen k opatrnosti. Ztracené kalhoty vyjadřují výsměch, zesměšnění se a díra v kalhotách je ostudou a čím větší, tím větší a více nezapomenutelná ostuda. Nejdeme-li cizí kalhoty, podaří  se nám odhalit sexuální záměry druhých. Ztratíme-li kalhoty či máme-li strach, že je ztratíme, obáváme se odhalení dosud skrytých sexuálně motivovaných přání.

Kalendář

Obecně upozorňuje na nové zážitky, které nemusí být vždy příjemné. Listujeme-lli v kalendáři očekáváme nějakou informaci, které s e nám dostane Kalendář na následující rok vyjadřuje novou budoucnost. Odložíme-li starý kalendář či ho vyhodíme , bude dokončena táhnoucí se a komplikovaná záležitost – obecně platí, že půjde o zlepšení po všech stránkách. Píšeme-li do kalendáře upozorňuje nás symbolika na něco důležitého, abychom to nezapomněli.

Kaktus

Evropané (především) jej mohou chápat podobně jako symbol ježka. Pěstujeme-li malé kaktusy na okně, jsme malicherní. Zaléváme-li kaktusy, má nás tento projev varovat před falešnými přáteli a lidmi, kterým důvěřujeme. Vlastníme-li v bytě  či na zahradě gigantické výpěstky, musíme očekávat vážné pomluvy, které nás poškodí.

Kachna

Poukazuje na  čest: bílá je o kvalitě a poctivosti a divoké o potížích či již známe, škraloupu. Plavající kachna je nositelkou negativních vizí a zpráv. Krmíme-li kachny sklidíme nevděk za dobrý skutek. Neúspěšný hon na kachny , je nutné se připravit na ztráty. Chytíme-li ji bude se nám dařit v zaměstnání či podnikání, jde vše do čeho se pustíme. Pečená kachna, nebudou v blízké době dobré příjmy, ale pokud ji jíme, čeká nás společnost i rodinná sešlost spojená s oslavou v rodinném kruhu.

Kahan

Marně se snažíme něco pochopit, ale nedaří se a navíc se i přidá trápení.

Kadeřník

Vyjadřuje určité myšlenkové pochody, které by mely vést k vnitřním změnám. Jde tedy o ztotožnění se s nějakou výzvou, jejíž složitost je v přímé úměře se složitostí účesu, který kadeřník tvoří. Kadeř samotná je spojená se sexualitou.

Kabelka

Obsah kabelky velice často prozradí od čeho se ženská část v těle (i muže) nedokáže odloučit.

Kabel

Vždy vyjadřuje nové informace a zprávy. Spekuluje se nad tím, zda tento znak neznačí skutečný telepatický přenos o příbuzných a blízkých.

Kabát

Obecně platí, že chceme či musíme něco tajit, protože odhalení by byla velice nepříjemná kompromitující situace.  Čím lepší kabát oblékáme tím lepší časy nás čekají - je to pozitivní. Čím lepší kabát svlékáme, tím je  negativnější dopad. Opravujeme-li si kabát či to pro nás dělá někdo jiný, trpíme výčitkami či nás pronásledují. Má-li někdo upnutý kabát a klopy mu zakrývají obličej, je k nám někdo neupřímný a má v úmyslu nás poškodit, ale může to také znamenat, že snící osoba odhalí něco přísně tajného. Mnoho kabátů  na jednom místě či obchod s kabáty vyjadřuje, že nás čeká špatné období, kdy budou naše cesty velice spletité a bude těžké najít cestu ven. Vidíme-li kabát opačného pohlaví (pro heterosexuály), je na blízku milostná hra, která bude pravděpodobně bez perspektivy. Kvalitní kabát u mužů vyjadřuje často jeho společenské postavení, kabát podřadné kvality a zanedbaný upozorňuje na ztráty a nemožnost se nyní zvednout. Má-li muž kabát, který mu nepadne, čeká ho pracovní neúspěch, ale třeba i suspendace. Pro ženu kvalita kabátu vyjadřuje spíše kompromitující schůzky.

Kabaret

Nejdůležitější  jeho poslání je, že s velkou spolehlivostí upozorňuje na nemoci štítné žlázy, pokud v něm sám snící vystupuje v tanečních číslech, kde provádí trhavé (ostré) pohyby. Vystupuje-li snící ve směšných scénkách, neujde posměchu a invektivám. Starý umělec či umělkyně vyjadřuje  finanční  či jinou majetkovou ztrátu. Projde-li snící okolo kabaretu, čeká ho nudný večer, zklamání z váznoucí zábavy.

Vánoční Holešovická tržnice