Magazín Elita

Jiskry

Pozitivní vztahové  změny. Možnost zlepšení především domácích vztahů a příjmů.

Jinovatka

Milenecké vztahy chladnou.

Jídlo

Honosně vypadající, které jí sám snící, vyjadřuje jeho sobeckost a odmítání chápat druhé. Také to značí neoblíbenost snícího. Pokud se o takové jídlo rozdělí, pozve ke stolu i druhé (kohokoli), stane se velice oblíbeným. Prosté jídlo vyjadřuje vnitřní lítost, které se nedokážeme zbavit – staré vzpomínky, které nejdou vytěsnit.  Ten, kdo jí ve spěchu, je v dobré  zdravotní kondici.

Hlad

Má-li snící hlad a nemůže nic nalézt, čekají nás změny zásadního charakteru.

Ježíš

Bod opory, vždy se dočkáme pomoci, i když si o ni neřekneme.

Ježek

Mysl snícího je za bdělého stavu velice snadno ovlivnitelná. Často vyjadřuje závist v okolí. Zabijeme-li ježka, zbavíme se nadvlády.

Jezero

Můžeme očekávat nové zážitky, které  nutně budou následovat nová rozhodnutí. Všichni, kdo se objevují u jezera se dají charakterizovat jako „tichá voda břehy mele“. Koupe-li se snící v jezeře, jen málo o sobě mluví, také - široké okolí má o nás mylné mínění, podezřívají nás z čehokoli., totéž platí, pokud s e v jezeře  koupeme či se po jezeře plavíme. Čím je plavba spokojenější, tím větší štěstí můžeme očekávat. Bouřlivé jezero jsou naše slzy a trápení. Válečná loď v bitvě  na jezeře, také korzárská nás vede k dobrým výsledkům, které nás uspokojí.

Jetel

Vždy vyjadřuje přízeň a štěstí. Patří mezi nejpozitivnější znaky, avšak odkvetlý ukazuje na hubené časy.


Ještěrka

Znak tajemství a tajností okolo nás, které nás však poškodí, neboť se pustíme do řešení problémů, které nám ani nenáleží řešit. Má-li nevýrazné barvy, někdo nás zklame. Zelená sice prozrazuje potíže a nedorozumění, která se naštěstí vyjasní.

Jeskyně

Bydlet v ní má význam jen pro cestovatele – cestování nabere na zajímavosti. Nečekaně se do ní dostat či do ní vstoupit prozrazuje na naše přátele, že jsou falešní. Zahyneme-li v ní, jsme trvale smutní a podléháme melancholii. Vyjdeme-li z temné jeskyně ven, dá se předpokládat, že nás čeká dobrý obchod a zajistíme si výhodnou dlouhodobou smlouvu.

Vánoční Holešovická tržnice