Magazín Elita

NAROZENÍ A DĚTSTVÍ JEŽÍŠE

NAROZENÍ A DĚTSTVÍ JEŽÍŠE

Evangelia označují Ježíše jako „syna Josefova“ (z Nazareta) a jako „syna Mariina“. Josef byl pravděpodobně tesařem a je možné, že se ani nedožil Ježíšova veřejného působení. O Marii toho víme poněkud více z evangelií - zmiňují se o ní všechna kanonická evangelia a Skutkyapoštolů.V dostupných pramenech lze dohledat také to, že se stala matkou již ve třinácti letech.

S jistotou nevíme, zda měl nějaké sourozence, neboť vymezení slova „adelfos“ je příliš široké. Stejně tak mnoho nevíme o Ježíšově dětství. Hlavním informačním zdrojem je evangelium Matoušovo a Lukášovo, ale líčení onoho údobí sklouzává spíše k legendárnímu popisu a mělo tedy nezpochybnitelný vliv na formování křesťanské teologie a kultury jako takové.

Dnes můžeme říci, že popis Ježíšova narození je poselstvím pro všechny nastupující generace v průběhu času. Spektakulární zázraky údajně konané chlapcem Ježíšem, mají spíše za úkol uspokojit po senzacích prahnoucí věřící i nevěřící (apokryfní Tomášovo evangelium dětství).

Dnes s jistotou můžeme říci, že nedokážeme určit přesně datum Ježíšova narození a smrti. Podle Matoušova evangelia se narodil v městě Betlémě, ale i to historici zpochybňují a vidí v tom pouze připodobnění Ježíše ke králi Davidovi, který pocházel právě z Betléma. Za autentický údaj je považován popis o životě Ježíše v městě Nazaretě v Galilei (odtud přídomek „Nazaretský“).

Evangelium dle Matouše poskytuje informaci o narození Ježíše ještě před smrtí Heroda Velikého, tedy 4 př. n. l., ale Evangelium podle Lukáše jej klade do souvislosti s římským sčítáním lidu, které proběhlo v roce 6 n. l.. Známým „důkazem“ narození je také neobvyklá konjukce planet, která byla v Palestině pozorovaná roku 7 př. n. l.. Shrneme-li všechny indicie a názory historiků, jistě se musíme přiklonit k datu Ježíšova narození mezi roky 7 a 4 př. n. l., přesto ve 3. století bylo ustanoveno, že za den oslavy Ježíšova narození se bude považovat 25. prosinec. První zmínka o tomto datu -  jako dni Narození Krista - lze nalézt u Hippolyta Římského roku 204 (Komentář ke knize proroka Daniela).

Vliv komercionalizace byl definitivně prosazen ve druhé polovině 20. století, jako zdařilý marketingový tah obchodníků. Dnes řada lidí nelíčí primárně období adventu jako advent, ale jako železnou – bronzovou- stříbrnou a zlatou neděli a 25. prosinec jen jako den volna o Vánocích.

Zdroj: Wikipedie


Další články z rubriky

Hanka Mašlíková varovala finalisty Muže roku před hejty na sociální síti. Sama s nimi má dost zkušeností

Hanka Mašlíková varovala finalisty Muže roku před hejty na sociální síti. Sama s nimi má dost zkušeností

Zpěvačku Petru Černockou poznávají i školáci. Saxana ji provází už přes 50 let

Zpěvačku Petru Černockou poznávají i školáci. Saxana ji provází už přes 50 let

Nový titul Haliny Pawlowské: A přeskočila jiskra

Nový titul Haliny Pawlowské: A přeskočila jiskra

Motorkáři podpořili Nedoklubko historicky nejvyšší částkou

Motorkáři podpořili Nedoklubko historicky nejvyšší částkou

Studentka z Borovna na Plzeňsku má netradičního adrenalinového koníčka: vytvořila partu „lovců“ zvýhodněných balíčků potravin Nesnězeno v PENNY

Studentka z Borovna na Plzeňsku má netradičního adrenalinového koníčka: vytvořila partu „lovců“ zvýhodněných balíčků potravin Nesnězeno v PENNY