Magazín Elita

Auto

Je to prostředek, který nás někam posunuje. Pokud jsme sami za volantem, máme vše pod kontrolou, pevně  v rukách. Vezeme-li se, vyjadřuje kvalita jízdy a  vozu náš postup v životě - odpovídá v přeneseném slova smyslu, jak budeme postupovat životem. Stabilnost jednoznačně vyjadřuje kvalita vozu. Kupujeme-li si nové auto, jdeme odhodlaně a připraveně vstříc nové budoucnosti. Prodáváme-li svůj vůz, je možné, že přeceňujeme své znalosti a zkušenosti. Očista vozu upozorňuje na to, abychom  se ještě jednou ujistili o správnosti našeho postupu a náhledu na věc. Velikost vozu přímou úměrou, čím větší vůz vezoucí dobře zajištěný náklad, tím větší zisk můžeme očekávat. Couvání vyjadřuje nutný pohled zpět, oprášit své znalosti a je vhodné čerpat ze zkušeností. Závodíme-li, jsme odvážní a občas máme sklony podceňovat vše, co je okolo nás. Vyhrajeme-li závod, nic nás neohrozí, i když se budeme potýkat s osobami, které nám chtějí škodit.

Atentát

Vždy nás upozorňuje na významné přicházející změny. Čím větší škody, tím větší změny. 

Artista

Upozorňuje nás na to, abychom se snažili při plnění úkolů se nerozptylovat nepodstatnými věcmi, jinak úkol nesplníme.       

Armáda, vojsko

Primárně nás nabádá k disciplíně, ale také upozorňuje na to, abychom si uvědomili, že se musíme na vše důkladněji připravovat. Obecně s e dá říci, že přichází nepokojné období. Spojí-li se s námi jiná armáda či vyzveme spojeneckou armádu k pomoci, není na tom naše odvaha nejlépe, ale také to může být znak obsedantní psychózy. Prchající jsou nepříjemné informace a zprávy.  Jsme-li napadeni či zajati nepřátelskou armádou, je nutné přehodnotit své kroky, které mohou být velice konzervativní.

Apoštol

Staneme s e kmotrem či patronem, neboť nás o to někdo požádá. Může s e však také jednat o poručnictví. Bude-li nám žehnat, není to nejlepší znamení, je to spíše varovný signál a upozorňuje nás na to, že naše síly jsou nedostačující a je nutné a i vhodné požádat o adekvátní pomoc.

Antikoncepce

Neudělali jsme něco dobře a podvědomí nám podstrkuje, že budeme muset provést nějaké korekce, vyvodit důsledky a opatření.

Anděl

Vyjadřuje situaci, která není sice optimální, ale obtíže nejsou tolik vážné , ale je však jisté, že hledáme nějakou cestu ze současných obtíží, protože je vždy dobrým znamením. Stane-li se sám snící andělem, má otevřené ke konkrétní lásce nebo k dobrému příteli. Obstoupí-li nás andělé, tak nás před něčím chrání.

Anténa

Obecně vyjadřuje komunikaci a stav antény či přijmu vyjadřuje naši úroveň komunikace.

Ananas

Chceme se bavit ve společnosti v souvislosti s navázáním sexuálního vztahu, ale i bez sexuálního navázání.


 

Amputace

Patří do kategorie kastračních snů, ale pro mnohé bude překvapením, že jde o sexuální či erotický typ snu, který vyjadřuje oddělení se od milované osoby, obzvláště, je-li ve snu ženy.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM