Magazín Elita

Alkohol (také likér)

Ve všech podobách vyjadřuje osobní ztráty díky vlastním chybám. Zajímáme se více o svoji schránku než o duši. Přijímat a pít prozrazuje naši touhu po vzrušení bez ohledu na morálku a čest. Odmítneme-li alkohol, dokážeme se překonávat a pracovat na sobě. Pijeme-li s někým nebo mu naléváme, chystáme na někoho past a pokud ho rozlijeme po podlaze, jsme bláhoví a žádný rádce nás nezastaví v konání, které může hraničit s naivitou.


 

Alej

Jdeme-li alejí a je bezvětří můžeme očekávat šťastné období. Jdeme-li alejí za větru a deště, bude nám někdo pravděpodobně škodit, sice to bude nepříjemné, může vás to naštvat, ale významně vás to nepoškodí.

Akvárium

Nádoba znázorňuje nás samotné a obsah dokresluje, co se s námi děje. Prázdné vyjadřuje naši prázdnotu, avšak s možností růstu, zdokonalování, pokud nezačneme na sobě pracovat, propadneme beznaději. Čím více plave živočichů ve vodě, tím větší jsou naše šance uspět. Plaveme-li my sami ve vodě v akváriu, pociťujeme stísněnost, ale také omezení našich šancí. Prasklé - odtékající akvárium, kde jsou vodní živočichové, může nám někdo ukrást dobrý nápad či nejsme dostatečně houževnatí, abychom dotáhli projet do konce. Přibývající počet živočichů (líhnutí se), značí plodnost a možná přírůstek do rodiny. Čistíme-li akvárium, rozhodli jsme se na sobě pracovat pravděpodobně budeme i úspěšní.

Akné

Prozrazuje více než chceme o sobě říci či o druhých se dozvíme něco, co tají.

Advokát

Vyjadřuje vždy potíže nebo ztrátu přímo. Jakékoliv jednání s ním naznačuje, že budeme s někým bojovat. Hádáme-lise s ním, jde o velké potíže a problémy, které pro nás neskončí dobře – vyjadřuje většinou prohru, prohraný spor. Advokát v taláru nezvyklé barvy vyjadřuje zatajené informace či zkreslené. V černém taláru je nositelem upozornění, že již není šance na zlepšení situace.

Adresa

Vždy upozorňuje na naše vlastní „nedodělky“, které se nám mohou brzy vymstít a díky tomu nám někdo, i nežádoucí,   může vstoupit do života a nemusí to být zrovna příjemné. Vidíme-li napsanou naši vlastní adresu, musíme se velice vážně zamyslet nad svým chováním a pokusit se sebereflexi.

Admirál

Otevírá naše podvědomí, kterému nemusíme porozumět. Nabádá nás k disciplíně a poslušnosti.

Abatyše

Symbol vyjadřující uvědomění si přicházejících změn, také nové myšlenky a do jisté míry také zpytování svědomí ve smyslu: jsou změny které přicházejí čisté, jsou mé kroky etické atd.?


 

Jak je to se sny...

Sny podávají živý obraz našeho života, potřeb, potěšení, zrad, tragédií, chtíče i fantazie. Dělíme je do kategorií od kterých musíme oddělit snové obrazy, které se vážou ke skutečným zážitkům a prožitkům. V obou případech můžeme mluvit o uvolněném podvědomí (nevědomá psýcha). Sen můžeme považovat i za snovou kompenzaci skutečného života - vše z bdělého stavu.

Dnes nejsnadněji komerčně zneužívané jsou sny varovné, jejichž úkolem je vyvolat zdravé napětí, motivovat, dodat nezbytnou energii, nebo jí také ubrat. Jsou to vlastně motivační sny, které nám mohou díky svým obrazům rozšířit vědomí. Tento druh snů můžeme klasifikovat také jako apelační obrazy, protože signalizují nezbytnou změnu v časovém předstihu a my máme možnost při kvalitní analýze se na celou situaci připravit. Celkově to můžeme hodnotit tak, že mají za úkol nás donutit k odhodlání a “otevřít nám oči”, nalézt pozitiva i negativa pro případné kroky - chování.

Kniha stínů – grimoire/grimoár

V úvodu chci jen poznamenat, že Kniha stínů pozitivní magie nemá nic společného se satanistickými záznamy a praktikami, je naprosto oproštěná od lidských obětí, ale přesto se někdo může domnívat, že novodobý čaroděj, čarodějka jsou lidé na pokraji společnosti, bez vzdělání a znalostí, kteří si libují v perverzích. To není pravdou, pravdou je jen to, že se jedná o menšinu, která je snadněji utlačovatelná - nábožensky, etnicky a bohužel i lidsky. Většina z nás je perzekuována a vytlačována do pozadí a na výsluní se dostávají reprezentanti mutantních sil, kteří se nebojí sáhnout po pomůckách, které přivolávají temné a silně negativní síly. Pozitivní grimoár není poskvrněn krví obětí, perverzemi, sadismem a ani jiným zneužíváním pokřivené víry nebo učení.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM