Magazín Elita

Cizinec

Vyjadřuje obecnou mentalitu národa. Např. Ital prozrazuje touhu poznat temperamentní osobnost, ale štěstí by nás nečekalo. Japonec vyjadřuje vychytralost a odstup, což je téměř nemožné změnit.

Citrón

Označuje  kyselé chvíle, které však pominou a bude zase lépe. Vymačkaný citrón upozorňuje na to, že nás někdo vysává a my se nedokážeme vzepřít.

Císař

Pozitivní znamení, které vždy vyjadřuje vážnost, ctnost. Vypovídá také o štěstí a cti. Jsme-li císařským služebníkem, můžeme počítat  s podporou vysoce postavené osobnosti. Být však císařem není dobré znamení – děláme zbytečné plány a zbytečné naděje, nezastavíme-li se, projdeme si velkým zklamáním.

Cirkus

Hledáme východisko z nějaké situace - správné je jen to, které je neobvyklé. Upozorňuje také nemoci štítné žlázy.

Cikán

Vždy je nutné si dát pozor na lidi ze svého okolí. Máme-li ho za přítele, budeme se moci na někoho bezmezně spolehnout v případě nouze. Věští-li nám za odměnu, budeme v blízké  době podvedeni. Věští-li nám z přátelství, jde o sen pravdivý - prorocký. Obchodovat s ním, je nutné s e připravit na veliký podvod. Miluje-li nás, je nám někdo věrný a oddán. Milovat se s cikánem, zažíváme smutný milostný příběh, který nemusí být bez následků, často značí také neštěstí v manželství. Slyšíme-li cikánskou hudbu, zažijeme romantické chvíle.

Cestovní pas

Vždy  je předzvěstí cesty. Vidíme-li cií pas, čekají nás potíže s úřady. Kontrola cestovních pasů poukazuje na omezení naší svobody, ale pravděpodobně vyšší mocí.

Cesta (pěšina)

Je nutné se zamyslet, zda nechceme žít jinak, dát svému žití nový rozměr. Vidíme-li ji před sebou, bude před někým tajit své štěstí. Vine-li se, půjdeme stále dál, ale oklikami. Úzká je polovinou štěstí, široká je velké štěstí. Objeví-li s e náhle  ukazatel cesty, je velice pravděpodobné, že jdeme špatným směrem. Jdeme-li po ní rázně, příliš nedbáme připomínek druhých, i když jsou oprávněné a změny jsou žádoucí.

Hnůj

Brýle

Vyjadřují vnitřní napětí, zakrývání něčeho… Musíme-li je ve snu nosit, dostaneme se do špatné situace, smůla se nám bude lepit na paty. Zelené brýle jsou výjimkou - naznačují dobré obchodní časy.

Brusle

Brusle bývají často znakem nešikovnosti a čím lépe na nich jezdíme, tím lépe si budeme počínat, protože to vyjadřuje naši obratnost a flexibilnost. Padáme-li nebo bruslíme nejistě, asi se pouštíme do něčeho, nač nejsme připraveni nebo na to nestačíme. Vidíme-li bruslit druhé, měli bychom někoho požádat o pomoc anebo najít správný příklad pro naše konání. Kolečkové brusle vyjadřují nutnost spěchu. Jezdí-li na nich někdo jiný, pozor na zbrklé chování. Jede-li na nich někdo jiný a snící se jen dívá, bude předstižen ten, kdo pospíchá.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM