Magazín Elita

Mdloba

Omdlíme-li, změna počtu členů rodiny – může značit úmrtí i přírůstek. Omdlí-li někdo koho známe, bude od nás žádat půjčku či jeho nejbližší. Omdlévají-li lidé v davu, blíží  se špatná ekonomická situace státu, kde žijeme. Cítíme-li s e malátně, ale neomdlíme, zdá se, že obstojíme v každé situaci.


 

Mávání

Máváme-li na rozloučenou, je to příslib návratu  někoho blízkého či nečekaného shledání.  Máváme-li na uvítanou, budeme se  s někým  muset rozloučit.

Matrace

Je-li ze žíní, vyjadřuje spíše ztráty. Je-li z moderních  materiálů, měli bychom být opatrnější při nakládání s vlastními  i svěřenými prostředky a plánované investice  bychom se měli raději vždy prověřit.

Matka

Odráží vždy naše nitro, nejsme se sebou spokojeni. Objevuje-li se ve snu často , není náš vztah k ní  v pořádku, snaží se  nám zasahovat do života, i když nebydlí ve společné domácnosti. Zjeví-li se nám ve snu  nežijící matka, dohlíží na nás a varuje nás, abychom s e nedostali do zbytečných problémů. Přijdeme-li ve snu o matku, nekonáme v souladu  se svým přesvědčením. Matka pečující o dítě vyjadřuje, že jsme přejícní a dokážeme s e radovat společně s druhými. Matka pečující o dítě, která se o něj bojí, aby si neublížilo je projev naší útlocitnosti.  

Mast

Často se objevuje ve snech neurotiků, ale objevit se může  u každého, kdo očekává zdravotní výsledky a obává se závažné diagnózy. Kupujeme-li či mícháme mast, je výsledek naší činnosti závislý na trpělivosti. Mažeme-li se mastí, očekává někdo z okolí, že mu pomůžeme - bez naší pomoci s neobejde. Natírá-li někdo nás, někdo nám nezištně pomůže.

 

Maso

Krvavé  maso je sexuální symbol. V malých kouscích signalizuje, že bude období bídy a možná i opakované živelné pohromy. Jíme-li syrové maso ve velkém množství, jsme vážně nemocní a děláme málo proto, abychom  se uzdravili. Hovězí maso značí, že se prolomí neprůstřelné období v jednání s úřady a nadřízenými. Pojídáme-li lidské maso, máme potíže se správními záležitostmi a se zákonem.  Pojídáme-li vlastní maso, udělali jsme vše proto, aby se poměry okolo nás zlepšili. Házíme-li maso psům, bude nás někdo úmyslně přehlížet, neboť odmítá uznat naše zásluhy či znalosti - cítí se být na vyšší úrovni a skutečně se i nadřazeně chová. Zkažené a páchnoucí maso je synonymem pro smůlu.

Máslo

Je znakem vyváženého domácího prostředí a stabilnosti, také vyrovnaného rozpočtu. Jíme-li ho ve snu, máme pevné zdraví či se brzy uzdravíme.  Je-li čerstvé, čeká nás dobrý rok. Žluklé oznamuje, že se něco nedaří a někdo tomu s radostí napomáhá.

Maska, maskování

Neustále si něco nalháváme. Nasadíme-li si masku, dokážeme se přizpůsobit  jakékoli situaci. Jsme na maškarním plese, hrajeme nevhodnou citovou hru, možná i citově vydíráme někoho, komu to jistě ublíží, ale i nám samotným. Volně položená maska je vždy falší a také značí intriky vedené proti naší osobě. Také varuje před tím, pokud někomu svěřujeme vše, co se nás týká, tato osoba nás může zradit. Maskujeme-li se, čeká nás úřední jednání. Nechceme-li ztratit dobrou pověst, musíme opustit současnou společnost.

Masáž

Máme slabý imunitní systém, trpíme nedostatkem vitamínů. Masírujeme-li někoho, napravíme své chyby, uvedeme vše do původního stavu, dojde k narovnání některých záležitostí. Arbitrážní jednání je vhodným prostředkem pro dořešení táhnoucího se sporu. Masíruje-li někdo nás, trpíme alergiemi a musíme být připraveni i na horší alergické reakce, u žen také může upozorňovat na nepravidelný cyklus či přechod.

Márnice, máry, pohřební vůz

V příbuzenském  kruhu někdo zemře. Vidíme-li i nebožtíka vedle těchto symbolů, čeká nás dědictví.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM