Magazín Elita

Mikrofon

Dokážeme  davu sdělit velké věci či jen si můžeme být jisti tím, že dokážeme mluvit na veřejnosti a úspěšně sdělovat své vize, myšlenky a nápady.  Také nás tíží nějaké tajemství, které bychom měli někomu svěřit.

Míč

Symbol vyjadřuje kolo osudu.  Chytneme-li úspěšně míč, naše šance na úspěch se zvyšují, propadne-li nám rukama, unikne nám štěstí mezi prsty.  Trefí-li nás někdo úmyslně, čeká nás úmyslná hádka, kterou nesmíme podcenit. Hodíme-li míč do dálky, který posléze nemůžeme najít, je nutné některé vztahy ošetřit smluvně a také platí pro rychlé uplatnění vlastních nápadů dříve než je uplatní někdo jiný.

Měsíc

Znak změn hmotných, ale i fyzických a psychických nejčastěji u samotného snícího. Čím jasněji září, tím více je proměnlivé prostředí, také pomíjivé štěstí, je méně udržitelný domácí rozpočet. V podnikání nás čekají nepředvídatelné změny. Za úplňku bez mraků oznamuje, že významné cíle jsou dosažitelné. Má-li měsíc okolo sebe zářící kruh, snaží s e do naší přízně dostat někdo, kdo nás chce ovládat či nás chce okrást o naše nápady, také může značit zmařené naděje. Pohybující se měsíc, vyjadřuje nebezpečí. Ubývající měsíc naznačuje úpadek ve všem, co děláme. Dorůstající nás nabádá neměnit směr, neboť jdeme vstříc dobrým výsledkům, ale přidá-li se zářící kolo, nepůjde nic hladce. Odrážející se na hladině vody či v zrcadle, štěstí je na naší straně, ale k úspěchu potřebujeme mít nového spojence, avšak je-li zrcadlo matné nebo hladina je rozbouřená, čekají nás dramatické zážitky na cestách, může se týkat  i našich blízkých.

Meruňka

Zralé jsou  jednoznačným znakem zisku. Nezralé, prozrazuje naši ukvapenost a nedočkavost. Nahnilé a natlučené varují před podvodem, který nás má dostat do nevýhodné situace a finančních problémů. Krademe-li meruňky, snažíme se vymyslet, jak bychom někoho podvedli či se jinak dostali k „levným penězům“.

Meloun

Je znakem milostných pletek a tajných poměrů. Rozkrojení či porcování, milostná tajemství budou prozrazena a v případě, že po porcování začneme meloun i jíst a jsme v produktivním věku dojde k úspěšnému zplození.

Měď

Ztráta mědi, měděných předmětů a mincí znamenají vždy finanční ztráty a nevýhodné obchody. Těžíme-li měď, bude se nám dařit v podnikání - dobré podnikatelské začátky. Rozdáváme-li měděné předměty či mince chudým a žebrákům, splní se nám přání.

Medvěd

Je okolo nás napětí, čím je více medvědů okolo nás, tím více sil budeme muset vynaložit, abychom si udrželi svoji pozici. Medvědi, kteří nás baví, např. cirkusoví, upozorňují nás na gradaci našich vztahů v důsledku pomluv. Lední medvěd naznačuje zklamání v lásce, zranění citů. Mrtvý medvěd či medvědí kůže prozrazuje, že budeme mít štěstí v neštěstí či budeme mít velké štěstí ve velice komplikované situaci.

Medailon

Znak věrnosti přítele či přátel, pokud ho vlastníme. Ztratíme-li ho, přijdeme o věrné přátele. Je-li nám ukraden, budeme čelit nechutným pomluvám a lžím, které budeme řešit se svými nejbližšími, neboť právě jim budou sděleny.

Med

Je metaforou Slunce, takže vyjadřuje štěstí a úspěšné obchody. Ten, kdo ve snu jí med ve velkých dávkách (neúměrných) i z plástů, má či bude mít závažné potíže se žaludkem.

Meč

Je znakem cti, uznání a čestného člověka – platí  pro muže. Pro ženy platí, že jim hrozí nebezpečí od konkrétního muže, který ohrožuje, zastrašuje či vydírá. Je-li snící ve snu probodnut, je reálně ohrožen na zdraví. Je-li zabodnutý přímo do srdce, vyjadřuje ischemickou chorobu srdeční (angina pectoris) v samém  začátku, ale může být i předzvěstí infarktu  myokardu, pokud se tento sen opakuje v krátkém  časovém sledu, je nutné považovat jej za vážnou hrozbu poškození zdraví.   Lesknoucí se meč v ruce osoby vyjadřuje jeho čest. Je-li potřísněný krví, je nutný boj, aby bylo odstraněno bezpráví. Rezavý meč je pošpiněnou ctí díky špatným skutkům a skandálům, které mohou překročit, které budou potrestány, neboť činy překročily mez zákona.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM