Magazín Elita

Duše, tajemno, záhady

VČASNÁ TERAPIE KOKTAVOSTI MŮŽE TUTO VADU ŘEČI ZMÍRNIT NEBO ÚPLNĚ ODSTRANIT

VČASNÁ TERAPIE KOKTAVOSTI MŮŽE TUTO VADU ŘEČI ZMÍRNIT NEBO ÚPLNĚ ODSTRANIT

Máme-li si blíže vysvětlit, co způsobuje koktavost, musíme si nejdříve uvědomit, že řeč je komunikačním prostředkem, který patří k nejsložitějším výkonům lidského intelektu. Koktavost je tedy jedna z nejtěžších poruch komunikace. Prokázané ovšem je, že včasná terapie v dětství může tuto vadu řeči zmírnit nebo úplně odstranit. Některé dítě může mluvit plynule, a začne zadrhávat nebo koktat ze dne na den, jinému se potíže s řečí postupně zhoršují.

ZÁTĚŽOVÉ SITUACE, KTERÝM DENNĚ ČELÍME

ZÁTĚŽOVÉ SITUACE, KTERÝM DENNĚ ČELÍME

Denně čelíme řadě situací, které jsou sice pro nás zátěž, ale nějak jsme podlehli přizpůsobování se partnerům, tlaku zaměstnavatelů a potížím ve svém životě obecně, že již ani nedokážeme včas vypozorovat, že se s námi či někým blízkým něco děje.

O VYMEZOVÁNÍ POJETÍ DUŠEVNÍCH PORUCH SPOLEČNOSTÍ

O VYMEZOVÁNÍ POJETÍ DUŠEVNÍCH PORUCH SPOLEČNOSTÍ

Každý z nás občas přemýšlí nad tím, kdo je (nebo co je) ještě normální, a co již zavání duševní poruchou. Doposud nebylo stanovené jasné vymezení hranic duševní kondice, které se rozšiřuje či zužuje v čase. Dá se však vysledovat, že vymezení mívá lokální charakter, s čímž jasně souvisí sociální, respektive kulturně-sociální prostředí.

FRANCOUZI JAKO PRVNÍ NEPOVAŽUJÍ TRANSSEXUALITU ZA NEMOC

FRANCOUZI JAKO PRVNÍ NEPOVAŽUJÍ TRANSSEXUALITU ZA NEMOC

Transsexualita není ve Francii od roku 2011 považována za poruchu osobnosti a již ji vyškrtla ze seznamu duševních chorob, avšak Světová zdravotnická organizace (WHO), tak ještě neučinila. Transexuealita je nadále řazena dle Mezinárodní klasifikace nemocí pod tzv. poruchy pohlavní identity.

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÝ SPODEK A ČERVENÁ DÁMA

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÝ SPODEK A ČERVENÁ DÁMA

Podle našeho výkladu karty pomáhají lépe a hlouběji nahlížet na sebe sama, konkrétní situace a různé možnosti řešení. Dnes přinášíme rozšířený výklad červeného spodka  červené dámy. Opětovně připomínáme, abyste výklad nikdy nehodnotili jako dogma!  Tímto přístupem snižujete šanci na úspěšné řešení některých situací, které se vás či vašeho okolí dotýkají.

PARADOXNÍ INTENCE

PARADOXNÍ INTENCE

Je vybranou psychoterapeutickou metodou, která je propojeným řetězcem událostí duchovní, duševní a tělesné povahy, kdy je strach nebezpečné situaci skutečně nepřiměřený. Posiluje schopnost sebeodstupu, čímž jedince vyprošťuje z domnělého podřízení činitelům, které jeho potíže vyvolávají. Je nutné přistoupit k iracionálnímu strachu tak, že se dokážeme vysmát symptomu strachu.

TEST: JAKÝ CHARAKTER MÁ VAŠE INTUICE

TEST: JAKÝ CHARAKTER MÁ VAŠE INTUICE

Intuici neodborně nazýváme šestým smyslem. Odborně bychom řekli, že jde o vhled – náhled, který bychom vhodně přiblížili jako schopnost jistého odhadu a rozhodování, které není podloženo racionálním vysvětlením. Dá se také charakterizovat jako schopnost vnímat a podvědomě vyhodnocovat vjemy (podněty), skryté skutečnosti a souvislosti.

VÝKLAD SNŮ V DOBĚ ANTIKY

VÝKLAD SNŮ V DOBĚ ANTIKY

V antice byly sny brány velice vážně a jen málokdy byly zpochybňovány. Byly považovány za jakési spojníky s bohy či duchy a zpravidla si je lidé vykládali jako výjevy z budoucnosti nebo jako určité odhalení skrytého či samotnou vůli bohů. Doba byla výkladům snů významně nakloněná - byly neoddělitelně spjaty s tehdejší filozofií a náboženstvím.

Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie je stále se rozvíjející obor, který svými metodami vede jedince k jeho harmonizaci, ke změně postojů, zdravému přístupu k životu, ke zdravým vztahům či napomáhá vyrovnávat se lépe se stresem, tragickými zážitky, ale také s fobiemi a jinými. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a vztah.

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÁ DEVÍTKA A ČERVENÁ DESÍTKA

ROZŠÍŘENÝ VÝKLAD MARIÁŠOVÝCH KARET II. – ČERVENÁ DEVÍTKA A ČERVENÁ DESÍTKA

Nabízíme vám další dílek rozšířeného výkladu mariášových karet. Dnes přinášíme rozšířený výklad červené devítky a červené desítky. Dovolujeme si opětovně připomenout, abyste výklad nikdy nehodnotili jako dogma! Tímto přístupem snižujete šanci na úspěšné řešení některých situací, které se vás či vašeho okolí dotýkají.

Gympl