Magazín Elita

Blechy

Nepříjemné myšlenky, které nás zatěžují, ale zaženeme je. Vždy jde o nervové vyčerpání nebo podráždění. Chytit nebo zabít blechu, je finančním znamením, získáme peníze. Blechy na těle signalizují spory.

Berle, berla

Ve většině případech upozorňuje na vnitřní neklid nebo nejistotu, stejně tak může značit nezbytnou pomoc z okolí. Vidět berlu velice často upozorňuje na nemoci typu psychosomatických poruch, ale i na nemoci, které vznikají jako nemoci bez !psycho podtextu“. Jdeme-li o berlích , jsme upozorněni na špatný obchod, kdy se nám nepodaří zabránit ztrátě. Zlomit berle či je zničit je znakem pro návrat či upevnění zdraví. U starších žen nemusí nutně vyjadřovat nemoci, ale také pozdní sexuální reakci.

Bažina, také močál

Obáváme se svých emocí, bojíme se sami sebe. Vidíme-li bažinu před sebou, musíme ji považovat za nepříznivý obchodní znak a je vhodné odstoupit včas. Zapadneme-li v bažině či  se jí s těžkostí brodíme, je to přenesený obraz našeho bdělého „kráčení“. Zabředneme-li v bažině či již nemáme sil, čekají nás skutečně zlé časy a těžké ztráty, možná i zrady. Veškeré plány, které máme, ztroskotají. Očekávat můžeme jen starosti.

Baterka

Světlo z baterky vnáší světlo do nejasných záležitostí. Zhasnutá baterka nás upozorňuje na to , že se budeme potýkat s tajemnými a neprůhlednými vztahy v okolí nebo v zaměstnání. Nepodaří-li se nám rozsvítit baterku, nedokážeme přijít věcem na kloub.

Basa

Vždy vyjadřuje radost, opodstatněnou spokojenost se životem.

Barvy

Každá barva má svůj význam, ale nedokážeme je všechny rozpoznat  vzhledem k jejich počtu a až okem neviditelným nuancím v roce 2000 bylo registrovány následující počty odstínů: 1400 modrých, více než 1000 červených, 1400 hnědých, přes 800 zelených, 550 oranžových, 360 fialových, 12 bílých.

Tři základní barvy – červená, žlutá a modrá jsou v úzkém vztahu s tělem, duchem a duší člověka.                                                                                                              Pythagoras


 

Bar

Vždy prozrazuje, že se derou na povrch naše negativní vlastnosti či nás dohání minulost.

Bankovky

Vidíme-li jich mnoho, vyjadřuje to spíše ztrátu. Počítáme-li je, počítáme s každou korunou, situace se zhoršuje, také to značí, že nás dohání minulost. Platíme-li, vyrovnáváme se s někým, přijde klidné období: Daruje-li nám někdo peníze, musíme počítat se ztrátou, ovšem darujeme-li my někomu peníze, můžeme očekávat zisk

Banka

Jdeme-li do banky vyjednávat úvěr či si odnášíme peníze, musíme počítat s dluhy a ztrátou. Hovoříme-li s bankéřem vyjadřuje, že naše důvěřivost nás vede do spárů podvodníka. Zabráníme-li vyloupení banky, můžeme očekávat zisk a ukládáme-li peníze do banky, budeme příjemně překvapeni nečekaným příjmem.

Banán

Ovoce falického tvaru je vždy primárně řazeno mezi sexuální symboly. Jíst banán je neodolatelnou touhou po milostné noci. Vidíme-li  či máme celý trs banánů, uvědomujeme si svoji sexualitu a jen těžko ji ovládáme. Odmítneme-li banán, naše touhy jsou potlačené, ale také  to může být následek partnerského zklamání, kdy se více uzavíráme do sebe a odmítáme nabídky od dalších partnerů a partnerek.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM