Magazín Elita

Brána

Brána je ztotožněním našeho strachu, ale my  musíme jít dál a více se snažit než doposud, abychom obstáli, překonali překážky a těžkosti. Otevřená vyjadřuje nepříjemnou návštěvu, projdeme-li jí, budeme někým nevlídně přijati, jeli zavřená, nebudeme mít na někoho náladu.

Brambory

Jednoznačně se jedná o znak mužského zrání. Také vyjadřuje pomíjivost a i smrt. To v jakém počasí je vidíme či sklízíme, je individuální předzvěstí - slunný den prozrazuje harmonický život v manželství, deštivý den upozorňuje na domácí neshody. Sklízení brambor vyjadřuje rodinné starosti. Loupání a škrábání brambor vyjadřuje, že bude nutné se na čas uskromnit.

Bradavice

Vždy  ji musíme  chápat jako blamáž. Objevují-li s e bradavice u někoho blízkého, j vhodné s ním promluvit o jeho slabinách či o jeho minulosti, která  může být tajená. Objeví-li s e bradavice nám, jedná se o naše slabiny, která začíná být velice nápadná, ale také na naši slabost může někdo vážně poukázat.

Bota

Ženský sexuální znak, který vyjadřuje i  únavu z chození a vyřizování úředních návštěv. Obujeme-i si ve snu pohodlné boty, budou pochůzky úspěšné, budou-li boty vyšmajdané a roztrhané, musíme počítat s neúspěšným úředním jednáním. Těsné boty upozorňují na překážky a obstrukce při jednání. Najdeme-li botu či boty a budou v dobrém stavu, pravděpodobně se seznámíme s někým zajímavým. Nejdeme-li boty  staré, nepoužitelné, seznámíme se  někým, kdo nám bude imponovat, ale po krátkém čase zjistíme , že je někým jiný než se za koho vydával. Obchod s botami v dostupných cenách je pravděpodobně tou situací, kdy se nás pokouší někdo zavázat ve svůj prospěch.

Borůvky

Vidíme-li je, můžeme věřit v naději, ale pokud je jíme, radost rychle pomine nebo nám ji někdo zkazí.

Bordel

Ostrá diskuse mezi partnery, otevřeně na sebe vykřičí. Co si vzájemně o sobě myslí.

Bomba

Boj

Exploze

Je znakem pro vnitřní nervozitu napětí, neklid, který brzy opadne.

Blesk, bouře

Zcela nenadálé jasno ve věcech, především se velice rychle vyjasní majetkové poměry. Pozorujeme-li blesky, čekají nás potíže v rodině i v obchodních záležitostech. Blesk, který uhodí  do naší hlavy nebo do našeho domu, vyjadřuje někdy jen navozený sen, který jen přenáší to, co již máme potvrzeno, že přijde, ale neočekáváme-li  nic špatného, může značit skutečně úraz hlavy, také infarkt či mrtvici či živelnou pohromu, která se podepíše na našem majetku. Zasáhne-li nás blesk a nám se nic nestane, jen o vlásek unikneme nebezpečí či tragédii. Poškodí-li nám zdraví či nás zabije, čekají nás špatné zprávy a budou nás pronásledovat rány osudu. Blesk,  který následuje silné dunění hromu, je varovným znakem a oznamuje ztrátu. Blesk a hrom, který nevzbuzuje hrůzu, vyjadřuje shledání se s někým blízkým. Blýskání na časy je vždy dobrým znamením. Zažijeme-li velkou bouři, čekají nás náročné, ale úspěšné obchody. Jsme-li na volné, čekají nás náročné dny, především jde o vyjádření politické nestabilnosti v zemi – upozorňuje nás na špatnou sociální situaci státu, která se dotkne i snícího. . Budeme-li před bouří chráněni, vyhneme se nebezpečné situaci. Jsme-li chráněni a díváme se na spoušť, jde o prosté ohrožení existenčního charakteru. Stojíme-li pod duben i jiným stromem, můžeme se ještě vyhnout nebezpečí, pokud budeme rozvážní. Zaskočí-li nás ve snu bouře, vyjadřuje hrozící zlo. Bouře na temné obloze přináší významné nepokoje v zemi.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM