Magazín Elita

Potok

Čistá   voda vyjadřuje dobré obchody, kalná zase špatné. Potok plný ryb je velkým štěstím.  Divoká voda v potoce  či rozvodněný potok je znakem nepřízně osudu.

Potápěč

Čeká nás závažné rozhodnutí.

Pot

Vyjadřuje  brzkou nemoc, ale také uzdravení, které však nemusí přijít rychle. Potit se je tvrdou prácí.

Portrét

Vlastní nás upozorňuje, že si uvědomíme své chyby.  Poznání cizích chyb je novou láskou.

Pošta

Novinky dobré i zlé a většinou přicházejí  nahodile. Balíková pošta je předzvěstí dárku.

Postel

Primárně je symbolem sexuality, ale také vyjadřuje nutnost odpočinku. Prázdná vyjadřuje  úmrtí, opouštět ji je však vyléčením. Ležíme-li v ní, onemocníme. Škrobená a nad míru čistá je  šťastným manželstvím, upravená je jistota a klid. Špinavá a v nepořádku je  vyzrazeným tajemstvím. Vidět odnášet je znakem, že musíme oželit  půjčku či zápůjčku. Vidíme-li ležet někoho jiného ve své posteli je náš vztah či manželství vážně ohrožené. Spí-li se nám špatně v posteli, špatné usínání, necítíme se psychicky dobře, jsme plní rozporů.


Porodní bába, asistentka

Pro svobodné vyjadřuje  brzký sňatek, pro zadané  je požehnáním.  Vyšetřuje-li nás, nemáme čisté svědomí či střežíme tajemství. Budeme-li jí my sami, budeme muset být v něčem  velice  rychlí, abychom získali dobré místo v pořadníku.

Poprava

Rekapitulujeme svůj život. Sledujeme-li ji jako diváci, překonáme svého soka. Je-li popraven někdo koho známe, čeká nás odloučení či rozchod. Jsme-li my popraveni, čeká nás vážné nebo bolestivé onemocnění.

Popel

Hazardování s budoucností, naše naivnost bude potrestána velkým pokořením. Sypeme-li popel, budeme muset přijmout smrt někoho blízkého. Svážíme-li popel (ne odpadky) zbohatneme.

Pokrývač

Při práci vyjadřuje čest a uznání. Hovoříme-li s ním, můžeme využít výhodných styků.

MALUMA V PRAZE

Pozvánka

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM