Magazín Elita

Pád

Vždy vyjadřuje psychickou nestabilnost.

Ozvěna

Očekávejme návštěvu.  Slyšíme-li echo, nedokážeme se  s někým dobře domluvit, obecně vázne komunikace a také pociťujeme osamocení.

Ovoce

Téměř vždy je znakem erotiky a sexuality. Pro vyhodnocení symbolu je nutné přihlížet k tvaru ovoce a jeho zralosti. Ovoce na stromech vyjadřuje možnost volby partnera, ale také nové materiální možnosti. Kulaté a zralé, např. jablka, broskve označují ženu či ňadra nebo přímo touhu po ženě. Ovoce v bedýnkách, rýsují se nám nové možnosti obchodování. Jíme-li nezralé ovoce, jsme nemocní. Jíme-li nahnilé, výsměchu neunikneme. Kvalitní  ovoce, které ukládáme, čeká nás velice dobře placená práce. Manipulace s ovocem  nižší třídy je znakem, který nás upozorňuje, že klesá kvalita naší práce a přicházíme o dobré kontakty.  Trhovec s ovocem  značí naši podbízivost. Hořké ovoce či špatné chuti, také trpké je znakem potíží. Setřásáme-li ovoce, upozorňuje  na to, že při sledování svého cíle dokážeme být i agresivní. Zavařené ovoce, také zavařování je naší šetrností a době krize přežijeme.

Ovce

Je znakem klidu a míru, a časem pro odpočinek. Péče o ovce je příslibem dobrých časů, kdy nás nemine dobré materiální zajištění díky pracovnímu nasazení. Je to také znak šetrnosti. Ovčí vlna je znakem zmnožení majetku díky dobrému nápadu, úspěšné práci.

Otrok

Vidí-li snící otroka, je příliš poddajný, tvárný a ovlivnitelný. Snící je ohrožen stavy úzkosti a depresí, pokud se nevzepře, může být dopad tragický. Je-li snící sám otrokem, je nepoučitelný a vždy jde zarputile pouze svojí cestou.

Otec

Pro analýzu musíme zohlednit věk a pohlaví. U žen často vyjadřuje vzpouru, revoltu, avšak také úctu a náklonnost. U muže spíše vyjadřuje rivalitu, boj, nespokojenost, střet s autoritou. Objevuje-li se ve snu žijící otec upozorňuje na to, že se nechováme dobře a skandál dopadne na celou rodinu. Chování jedince ohrožuje celou rodinu, je naprosto neohleduplné. Objeví-li se zesnulý otec, je nám neviditelnou oporou a poskytuje nám ochranu a pomoc a díky tomuto vlivu může přijít nečekaná radost.

Oštěp

Rozchod dobrých přátel.

Ostruhy

Máme v cestě četné překážky, které budeme muset odstraňovat. Ostruhy na botách jsou znakem vynucování si něčeho, co může hraničit až s vydíráním.

Ostružiny

Radost a ještě jednou radost.

Ostrov

Uzavíráme se do sebe, máme trvale strach z čehokoli, neumíme zpracovávat emoce a nedáme si pomoci a dominuje smutek. Žijeme-li na zabydleném ostrově , čeká nás dobrá pracovní nabídka. Opuštěný ostrov potvrzuje, že chceme být na nějaký čas bez lidí a opětovně se najít. Opouštíme-li ostrov, vydáme se na nejistou cestu.

Gympl