Magazín Elita

Noha

Ploska nohy vyjadřuje nové a hlavně dobré plány, je-li noha v pohybu, dá s e dokonce odvodit, že nás čeká nový kariérní postup, nová role či dráha. Také se to dá vyjádřit slovy, že jsme úspěšně přeskočili do jedoucího  rychlíku. Velká zdravá noha ukazuje na dobré obchodování s nemovitostmi. Noha s defektem (vřed, hnisající zranění) vyjadřuje nemoc a nabádá nás, abychom  provedli kontrolu všech   našich dokladů a stavu majetku a jeho dokumentace, obzvlášť vše, co se týká vlastnictví našich nemovitostí. Noha zchromlá, je znakem potíží a také nečestností okolo nás, které mají úmysl poškodit naši pověst. Také upozorňují na zpoždění, která nás poškozují či mohou poškodit - chyba z prodlení. Kousnutí do nohy bez větších následků, je projevem především žárlivosti, ale kousnutí, které je spojeno s krvácením, dá se usuzovat, že postižené místo, je skutečným místem, kde vzniká nějaké léze či dojde k úrazu. Kousne-li nás mravenec, nejčastěji se jedná o  místo, kde se tvoří nežit. Špinavá, tenká, vyhublá či odulá často signalizují únavu a nemoci na počátku. Uťatá prozrazuje, že budeme terčem posměchu a budeme mít pěknou ostudu. Myjeme-li si nohy, zbavujeme se dopadu nepříjemného zážitku, ale také snaha o to, aby vše okolo nás bylo čestné. Zlomená noha je předzvěstí nehody, ale pokud si zlomí nohu někdo jiný, uspěje snící v soutěži. Líbání nohou je projevem pokory, ale také pokoření.

Nočník

Přijde čas našeho odpočinku a lenošení a bez následků, nic nepropásneme a nic nám neuteče.

Estetická plastická chirurgie se mění

Podle internetového portálu www.plasticka-chirurgie.info, který zkoumal úroveň estetické plastické chirurgie v ČR, se celý obor profesionalizuje a orientuje více na pacienty. Nejen díky krizi, ale především značné profesionalizaci pracovišť k nám přichází více zahraničních klientů toužících po krásném těle než dříve. Například v roce 2008 přijelo do Česka o 6 procent více zahraničních klientů, každý čtvrtý pacient, který podstoupil v Česku estetickou operaci, byl cizinec. Ze statistik vyplývá, že nejvíce přijíždějí Němci a Britové. Průměrná ordinace srovnatelná s těmi v západní Evropě provedla až 350 zákroků. Řada větších i menších pracovišť stále zvyšuje svoji úroveň a komplexnost poskytovaných služeb. Hlavními příčinami tohoto rozvoje je narůstající konkurence, větší informovanost a prezentace v médiích i zvyšující se nároky klientely. Roste také podíl velmi mladých žen ve věku od 18 do 30 let, které podstupují operace. Nejčastějším zákrokem nadále zůstává zvětšení prsou. Nejvíce klientek je ve věku od 30 do 49 let. Ženy v celkovém součtu tvoří celých 87 procent klientely. 

Noc

Vždy se jedná o varovný znak, ve všech podobách má negativní charakter a negativní dopad.

Nit

Především bychom měli více odpočívat. Často zpodobňuje nervy a nervovou soustavu. Délka nitě může naznačovat závažnost situace, čím delší, tím je situace závažnější a urgentnější je také volání SOS. Klubko nití a smotávání nabádá k mlčenlivosti nebo ke střežení tajemství. Pokud je klubko snícím i jinou osobou odmotáváno, něco se prozradilo a ten, kdo rozmotává, ten to prozradil, ale mohl se jen přeříci (uřekl se). Černé hedvábné nitě mluví o šťastné lásce a slibech o ní, které by se měly naplnit. Pokud jsou černou nití šité bílé šaty, čekají nás závažné problémy, přijdou smolné dny.

Nezaměstnaný

Poukazuje na nezdar. Záležitosti, ve které věříme, se nenaplní.

Nevěstinec

Oznamuje, že máme našlápnuto udělat chybný krok či naprosto nevhodný.

Nevěsta

Vždy radost a štěstí, pokud je viděna ve svatební den a nejlépe při obřadu. Vidíme-li sebe jako nevěstu, můžeme vykonat něco, aby se naše situace zlepšila, je to možné. Nevěsta je vždy ztělesněním touhy po něčem, nejčastěji po vztahu a také po štěstí a přízní osudu.

Netopýr

Jeden netopýr je spíše negativním znakem a vnáší nejistotu, ale lapený nebo větší počet netopýrů je potvrzením dobrých obchodů, ale může také oznamovat i uzdravení nemocného.

Neštovice

Většinou vyjadřují bohatství.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ