Magazín Elita

Nit

Především bychom měli více odpočívat. Často zpodobňuje nervy a nervovou soustavu. Délka nitě může naznačovat závažnost situace, čím delší, tím je situace závažnější a urgentnější je také volání SOS. Klubko nití a smotávání nabádá k mlčenlivosti nebo ke střežení tajemství. Pokud je klubko snícím i jinou osobou odmotáváno, něco se prozradilo a ten, kdo rozmotává, ten to prozradil, ale mohl se jen přeříci (uřekl se). Černé hedvábné nitě mluví o šťastné lásce a slibech o ní, které by se měly naplnit. Pokud jsou černou nití šité bílé šaty, čekají nás závažné problémy, přijdou smolné dny.

Nezaměstnaný

Poukazuje na nezdar. Záležitosti, ve které věříme, se nenaplní.

Nevěstinec

Oznamuje, že máme našlápnuto udělat chybný krok či naprosto nevhodný.

Nevěsta

Vždy radost a štěstí, pokud je viděna ve svatební den a nejlépe při obřadu. Vidíme-li sebe jako nevěstu, můžeme vykonat něco, aby se naše situace zlepšila, je to možné. Nevěsta je vždy ztělesněním touhy po něčem, nejčastěji po vztahu a také po štěstí a přízní osudu.

Netopýr

Jeden netopýr je spíše negativním znakem a vnáší nejistotu, ale lapený nebo větší počet netopýrů je potvrzením dobrých obchodů, ale může také oznamovat i uzdravení nemocného.

Neštovice

Většinou vyjadřují bohatství.

Neštěstí

Pokud jsme   skutečnou obětí, můžeme očekávat úspěšné a plodné období. Neštěstí jiných osob je varovným signálem, a bychom nevstupovali do evidentních rizik a záležitostí předem prohraných.

Nepřátelé

Je nutné více dbát instinktů, dát na první dojem, protože nepřátelé ve snu jsou vždy varováním. Měli bychom být více zdrženliví a vyplatí se nám to. Dostaneme-li s, čeká nás ostrá diskuse do války s nepřáteli   a bude možné mluvit o válečném stavu, který s sebou  ponese škody.

Nemocnice, léčebna

Dají se očekávat změny významného charakteru a pravděpodobně za dramatických okolností, avšak pro vzdálenější budoucnost slibuje lepší časy. Jako pacient v nemocnici, vyjadřuje , že jsou ohroženy naše vize a cíle. Pracovat v nemocnici, vyjadřuje trpělivé snášení duševních výkyvů jiných. Odchod z nemocnice (jako pacient) naznačuje blízké osamostatnění. Jdeme-li do léčebny, musíme někoho navštívit, protože je opravdu nemocný.

Nehoda

Vždy patří mezi varovné sny. Varuje před zbytečnou důvěřivostí a před naivností. Jsme-li přímými účastníky nehody, čeká nás obecně období ztrát.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ