Magazín Elita

LENOST JE MOŽNÁ PROKRASTINACÍ

LENOST JE MOŽNÁ PROKRASTINACÍ

Prokrastinací občas trpí každý z nás, ale chronická její forma může být příznakem vážné mentální poruchy. Chyrakterizuje je slabá vůle, minimální ambice, chovají se často kontraproduktivně, vytváří zbytečné průtahy a jsou pomalí, v některých případech enormně rychlí a nepřesní. Samotné odkládání vede k vyčerpání, které může jedince až paralyzovat. Úspěšný boj s prokrastinací se v něčem podobá boji se závislostmi. Praxe ukazuje, že není-li jedinec pevně odhodlán s ní skoncovat, nepodaří se mu to.

Tento typ lenosti je pouhým obranným mechanismem, který brzdí chorobnou úzkost spojenou s konkrétní aktivitou, která může vést až k depresivním stavům.

Největším jejím rizikem je frustrující pocit selhání, viny, stres a až úplná ztráta produktivity. Člověk má pocit, že je přetěžován úkoly, které jsou nad jeho možnosti a síly. Projevy jsou popisovány jako začarovaný prokrastinační kruh. Dlouhodobě stresovaný jedinec je významně ohrožen vznikem psychosomatických onemocnění.

Projevem tedy nejčastěji bývá v obecné rovině ztráta motivací, zhoršení studijních výsledků (pravděpodobněji u vysokoškoláků), klesající prosperita malých podniků, u zaměstnanců snížení pracovní efektivity a vždy dojde v důsledku k následným finančním ztrátám. Prokrastinace se stala zátěžovým fenoménem dnešní doby.

Online testy a svépomocné internetové aplikace nabízí například Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK: poradna.adiktologie.cz

Prokrastinace je nejčastěji překládána do češtiny jako otálení, které má chorobný charakter s tendencí odkládat vybrané aktivity a nepříjemné povinností na pozdější dobu. Termín je přejatý z anglického procrastination, z latinského slova procrastinare, které je složeného z pro- (po) a crastinus (patřící zítřku).V češtině se můžeme setkat se slovními tvary: prokrastinace, prokrastinovat či prokrastinátor.

Foto: ilustrační

Text: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!