Magazín Elita

Zákopy

Budeme se muset něčemu či někomu bránit, což platí i pro nemoc.