Magazín Elita

Baterka

Světlo z baterky vnáší světlo do nejasných záležitostí. Zhasnutá baterka nás upozorňuje na to , že se budeme potýkat s tajemnými a neprůhlednými vztahy v okolí nebo v zaměstnání. Nepodaří-li se nám rozsvítit baterku, nedokážeme přijít věcem na kloub.

Basa

Vždy vyjadřuje radost, opodstatněnou spokojenost se životem.

Barvy

Každá barva má svůj význam, ale nedokážeme je všechny rozpoznat  vzhledem k jejich počtu a až okem neviditelným nuancím v roce 2000 bylo registrovány následující počty odstínů: 1400 modrých, více než 1000 červených, 1400 hnědých, přes 800 zelených, 550 oranžových, 360 fialových, 12 bílých.

Tři základní barvy – červená, žlutá a modrá jsou v úzkém vztahu s tělem, duchem a duší člověka.                                                                                                              Pythagoras


 

Bar

Vždy prozrazuje, že se derou na povrch naše negativní vlastnosti či nás dohání minulost.

Bankovky

Vidíme-li jich mnoho, vyjadřuje to spíše ztrátu. Počítáme-li je, počítáme s každou korunou, situace se zhoršuje, také to značí, že nás dohání minulost. Platíme-li, vyrovnáváme se s někým, přijde klidné období: Daruje-li nám někdo peníze, musíme počítat se ztrátou, ovšem darujeme-li my někomu peníze, můžeme očekávat zisk

Banka

Jdeme-li do banky vyjednávat úvěr či si odnášíme peníze, musíme počítat s dluhy a ztrátou. Hovoříme-li s bankéřem vyjadřuje, že naše důvěřivost nás vede do spárů podvodníka. Zabráníme-li vyloupení banky, můžeme očekávat zisk a ukládáme-li peníze do banky, budeme příjemně překvapeni nečekaným příjmem.

Banán

Ovoce falického tvaru je vždy primárně řazeno mezi sexuální symboly. Jíst banán je neodolatelnou touhou po milostné noci. Vidíme-li  či máme celý trs banánů, uvědomujeme si svoji sexualitu a jen těžko ji ovládáme. Odmítneme-li banán, naše touhy jsou potlačené, ale také  to může být následek partnerského zklamání, kdy se více uzavíráme do sebe a odmítáme nabídky od dalších partnerů a partnerek.

Balon

Symbol znázorňuje naši duši a tak, jak si poradí s větrem, tak si poradíme i my. Bezproblémový let signalizuje úspěch a postup vpřed. Nebezpečný let či přistání upozorňuje na náš riskantní způsob života s možným tvrdým dopadem i v životě. Ztroskotá-li balon, je to i ztroskotání našich plánů, při nejmenším, neboť to může značit odvolání z funkce, propuštění z práce, neúspěch v podnikání a s tím vším spojené dluhy.

Balkon

Symbolika je velice pestrá: značí nové obzory, prenatální život, sale sexuální symbol ve smyslu ženského poprsí. Stojíme-li na balkoně, můžeme provést změny ve svém životě, které budou mít pozitivní dopad na naše bytí. Budeme-li ho uklízet, je pravděpodobné, že se chceme odpoutat od nějaké konkrétní osoby. Pád z balkonu upozorňuje na nutnost většího si uvědomování reality. Zřítí-li se balkon vize a naděje se nenaplní a blíží se dny, které bude těžké žít.

Balík

Obecně vyjadřuje radost, obchod, ale i ztrátu, což rozlišujeme dle jeho obsahem a způsobem doručení. Balík doručený poštou vyjadřuje dobré obchody. Balíme-li balí, svůj majetek rozmnožíme. Obsahuje-li zlato, vyjadřuje úspěšné a navíc čestné podnikání. Je-li v balíku něco rostlo a po sklizni nám bylo zasláno, můžeme počítat, obrazně řečeno, s dobrou úrodou v obchodních záležitostech. Obdržíme-li prázdný balík je to výsměch a neúspěch. Balíme-li své věci, musíme nutně očekávat změny nejasného výsledku. Balíme-li cizí věci, bude nás někdo obtěžovat a bude nám to velice nepříjemné. Díváme-li s e na někoho, kdo balí balík, můžeme se začít připravovat na návštěvu, která bude u nás i nocovat, neboť přijede z daleka.

BIO&ORGANIC