Magazín Elita

Motyka

Dá se říci, že si kopeme svůj hrob - vyloženě negativní znak, ale   když pracujeme na s ní pracujeme na zahrádce, čekají nás dobré výsledky, dobré zprávy a potěšující rozhodnutí.

Motorka

Možná nás čeká příjemný víkend či výlet. Jedeme-li na motorce, měli bychom být více pozorní na své zdraví fyzické i duševní.

Mošt

Příliš podléháme pudům. Upozorňuje také na zkreslené vedení, klama a sebeklam.

Most

Je  východiskem ze složité situace.  Dodává nám rovnováhu, avšak velký počet mostů jsou dohady a vady na díle či ve vztazích. Jdeme-li přes starý most není nebezpečím, pokud jej přejdeme bez úhony. Jdeme-li po nekonečném mostě, udělali jsme velký pokrok. Padací most vyjadřuje, že si nedokážeme pomoci - bez cizích osob. Odmítneme-li přejít most, jsou nám kladeny velké osobní překážky.

Moře

Změny, čím dále moře vidíme, tím větší změny nás mohou čekat. Čím krásnější pohled na klidné moře, tím lepší změny nás očekávají.  Patří sem i sny o hezké dovolené, které se  mohou naplnit. Rozbouřené moře upozorňuje na blížící se nutný souboj, boj soupeřů. Spadneme-li do moře, strčí-li nás tam někdo  , ale neutopíme se, je to potvrzení toho, že se nám štěstí vyhýbá a přijdou osudové změny. Utopíme-li se v moři, končí se velké napětí, jsme mimo nebezpečí. Je-li příliv a my jej pozorujeme, čeká nás dědictví.  Pozorujeme-li odliv, musím e si uvědomit, že štěstí je vrtkavé.

Modrá

Splní se nám  přání.  Být v modrém  salonku či jej jen vidět, prozrazuje materiální potíže.

Modlitba

Je naše volání o pomoc, potřebujeme neodkladnou pomoc či podporu. Modlíme-li se a promlouváme s ikonou (bohem), žádáme o pomoc neúprosně, aby jsme opět dosáhli klidu a harmonie. Modlíme-li se v chrámu či jen u oltáře, nemáme čisté svědomí. Objeví-li se navíc ve snu kříže a obrazy s výjevy svatých, bojíme se o vlastní život, máme potíže, ale chceme přežít. Modlitební kniha v rukách je nám útěchou, ale hlavně dobrou radou, které se nám dostane. Zahodíme-li, poškodíme své dobré jméno a také asi budeme mít potíže se zákonem.

Moč

Močíme-li ve snu, je jisté, že se nám v blízké době uleví. Pomočíme-li se, jsme nedočkaví a hlavně nám chybí kázeň. Pijeme-li moč, jde naše léčba, pokud jsme nemocní, správným směrem.

Mobilizace

Vyjadřuje velké obavy snícího a starosti jiných, které nedokážeme vyřešit. V druhé řadě vypovídá o politickém napětí v zemi, někdy může dokonce značit počátek válečného konfliktu.


Mnich

Znázorňuje naše svědomí. Hovoříme-li s ním, cítíme, že je nutné ulevit našemu svědomí. Potkáme-li ho a zdravíme, máme pocit, že jsme udělali něco nečestného, trápíme se výčitkami, ale naše obavy jsou neopodstatněné, trápíme se bez důvodu.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM