Magazín Elita

Mýt či prát

Musíme-li něco umýt či vyprat, čeká nás mnoho nepříjemností a neubráníme se rozčílení. Musíme-li se mýt sami, je nutné vyvrátit nějaké tvrzení o své osobě. Použijeme-li k mstí  houbu, podaří se nám se zbavit nepříjemností. Budeme-li pasivně přihlížet a naslouchat tomu, co nepěkného se o nás říká, přijdeme o důležité přátele.

Myš

Vždy varuje před zbytečnou námahou a nabádá nás k vytváření rezerv (ve všeobecné rovině). Píská-li myš, je to varování. Pobíhá-li sem a tam, jsme rozmrzelí, dlouhodobě máme špatnou náladu. Bílé myšky vyjadřují naše neopodstatněné strachy. Lapená myš je štěstí v neštěstí, avšak myš v pastičce vyjadřuje, že snícího čeká nepříjemné jednání s nejistým  výsledkem a navíc s protivnými  lidmi.

Myslivec

Vážně varuje před naivností, důvěřivostí a lehkověrností.

Myrta

Většinou  signalizuje, že se blíží svatba vlastní či někoho blízkého.

Mýdlo

Někdo nás neprávem obvinil či nás veřejně podezřívá, což poškozuje naši pověst, kterou budeme muset bránit či očistit. Jsme-li ve snu namydlení, snaží se nás někdo podvést, objeví-li se tento sen opakovaně, bude podvod skutečně významný. Mýdlové bubliny jsou přehnanými iluzemi, kdy je realita v podstatě zklamáním z vlastního života.

Muž

Pro  ženy je erotickým symbolem a pro muže většinou vyjadřuje souboj s vlastním  já.  Starý muž je výhradně rádce, mladý je spíše vyjádřením nepokoje a roztěkanosti. Získá-li žena muže , je to jen toužebné přání, které se naplní až za dlouhý čas. Bije-li muž ve snu ženu, nesmírně ji miluje. Čím tlustější muž ve snu se  objeví, tím lépe bude chápat ženiny potřeby její partner.

Muzeum

Nové  cesty a nové možnosti, pokud se v něm  nacházíme.  Pokud v něm  vystavujeme své exponáty, opouštíme prostor, který je pro nás důležitý, i když může vykazovat ztráty.

Mušle

Dojde k vysvětlení nějaké (historické)  události, která s nás  dotýká. Násilím rozevřená mušle je projevem odhaleného tajemství, které je ostře střežené.

Mula

Musíme pěstovat svoji vůli a nevzdávat to, co nás nebaví. Jízda na mule je jízdou k úspěchu či za dobře vykonaným dílem.

Mučení

Znak SOS, cítíme se v ohrožení, v tísni. Mučí-li snící někoho, budou naše jednání poznamenána nespravedlností, která na někom pácháme. Jsme-li na mučení někoho jiného, jsme citliví a máme soucit s lidmi v okolí, kterým nemůžeme pomoci. Všeobecně se vždy musíme zamyslet nad tím, zda nejednáme ukvapeně, namyšleně či arogance.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM