Magazín Elita

Kost

Čekají nás zlé časy - mnoho práce za malou či žádnou odměnu. Kosterní pozůstatky upozorňují na vážnost situace. Házíme-li kosti psům, někomu pomůžeme, kdo bude nevděčný a obviní nás z vlastního neúspěchu, že jsme mu pomohli málo, že byla naše pomoc nedostatečná.

Kosa

Vyjadřuje naše tajná přání, která se mohou vyplnit pouze pokud budou bez odkladu realizována.

Kos

Vždy nositel dobrých zpráv, pokud žije a zpívá. Mrtví kos může vyjadřovat ukradené nápady či nepředanou důležitou informaci (někdo nám ji zatajil). Hejno kosů oznamuje nové šance a nové úkoly.

Koření

Samo o sobě ve většině případech vyjadřuje luxus. Čím vzácnější koření, tím lepší obchody, ale i šťastné okamžiky.

Kořen

Vždy nás má vést k hlubšímu přemýšlení, měli bychom se naučit sebereflexi. Něco se snažíme vytěsnit, něco tajíme, v obou případech se jedná o delikátní záležitosti v rodině, které seč mohou táhnout-tajit i několik desetiletí. Čím více obnažíme kořen, tím blíže jsme  pravdě. Zakopneme-li o obnažené kořeny , čeká nás smůla, která se nám bude lepit na paty. Zdá-li s e nám často o kořenech, které jsme vykopali, můžeme mít problém s nevyjasněnou orientací.

Korzet

Cítíme  v bdělém  stavu sevření, které  s e promítá do snů.  Je-li pevně sevřený na našem těle, usilujeme o cokoli marně a zbytečně.  Je vhodné nechat věci dozrát – odložit, učiníme-li tak, budeme svobodnější a útrapy s e zmírní nebo naprosto  odezní.

Koruna

Zlatá koruna poukazuje na naši ješitnost, méně ušlechtilý kov prozrazuje dárek. Myrhová koruna je svatebním znakem, z kostí  je znakem vážné memoci a možná i smrti. Korunovace zlatou korunou je štěstím.

Koroptev

Klasický symbol lidské žárlivosti.  To, co děláme ve snu koroptvím, toho jsme schopni v žárlivosti v dobrém  zlém.

Kopí

Je jednoznačným erotickým symbolem, který s sebou nese i nebezpečí ublížení si či někomu při sexuálních hrátkách. Mimo sexuální  úroveň je kopí hodnoceno jako znak sporů a hádek.

Kopec, hora, vrch

Vždy vyjadřuje problémy a těžkosti. Výstup na kopec potvrzuje, že potíže překonáme, ale únava a náročnost výstupu vypovídá o tom, uhasl se nám v reálu budou překonávat potíže a problémy. Zelenající se a vysoký vidět je potěšením a lásky, také šťastná budoucnost. Zranění a pád, kdy dojde k velkému krvácení vyjadřuje období, kdy nás ohrožuje mnoho vážných situací, nejvíce však je ohroženo naše zdraví. Zřícenina na kopci je naše nevědomí a připomenutí toho, že je nutné si uvědomit, že naše tělo stárne. Jsou-li na kopci honosné stavby, čeká nás stabilní finanční situace, kdy si můžeme dovolit spekulovat. Hora, která hoří, oznamuje nebezpečí nejasného charakteru. Holý a pustý je zármutek a nejistá doba, spíše krize.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM