Magazín Elita

Armáda, vojsko

Primárně nás nabádá k disciplíně, ale také upozorňuje na to, abychom si uvědomili, že se musíme na vše důkladněji připravovat. Obecně s e dá říci, že přichází nepokojné období. Spojí-li se s námi jiná armáda či vyzveme spojeneckou armádu k pomoci, není na tom naše odvaha nejlépe, ale také to může být znak obsedantní psychózy. Prchající jsou nepříjemné informace a zprávy.  Jsme-li napadeni či zajati nepřátelskou armádou, je nutné přehodnotit své kroky, které mohou být velice konzervativní.

Apoštol

Staneme s e kmotrem či patronem, neboť nás o to někdo požádá. Může s e však také jednat o poručnictví. Bude-li nám žehnat, není to nejlepší znamení, je to spíše varovný signál a upozorňuje nás na to, že naše síly jsou nedostačující a je nutné a i vhodné požádat o adekvátní pomoc.

Antikoncepce

Neudělali jsme něco dobře a podvědomí nám podstrkuje, že budeme muset provést nějaké korekce, vyvodit důsledky a opatření.

Anděl

Vyjadřuje situaci, která není sice optimální, ale obtíže nejsou tolik vážné , ale je však jisté, že hledáme nějakou cestu ze současných obtíží, protože je vždy dobrým znamením. Stane-li se sám snící andělem, má otevřené ke konkrétní lásce nebo k dobrému příteli. Obstoupí-li nás andělé, tak nás před něčím chrání.

Anténa

Obecně vyjadřuje komunikaci a stav antény či přijmu vyjadřuje naši úroveň komunikace.

Ananas

Chceme se bavit ve společnosti v souvislosti s navázáním sexuálního vztahu, ale i bez sexuálního navázání.


 

Amputace

Patří do kategorie kastračních snů, ale pro mnohé bude překvapením, že jde o sexuální či erotický typ snu, který vyjadřuje oddělení se od milované osoby, obzvláště, je-li ve snu ženy.

Altán

Milostné dobrodružství

Almužna

Dáváme-li almužnu, vyjadřuje to naši toleranci. Přijímáme-li almužnu, zneužíváme své moci, kterou jsme získali za peníze. Odmítnutí almužny prozrazuje naši hrdost. Ukradneme-li někomu almužnu, jsme neomalení a máme příliš vysoké sebevědomí. Ukradne-li ji někdo nám, byli jsme poníženi, někdo nás urazil či se k nám choval arogantně.


 

Alkohol (také likér)

Ve všech podobách vyjadřuje osobní ztráty díky vlastním chybám. Zajímáme se více o svoji schránku než o duši. Přijímat a pít prozrazuje naši touhu po vzrušení bez ohledu na morálku a čest. Odmítneme-li alkohol, dokážeme se překonávat a pracovat na sobě. Pijeme-li s někým nebo mu naléváme, chystáme na někoho past a pokud ho rozlijeme po podlaze, jsme bláhoví a žádný rádce nás nezastaví v konání, které může hraničit s naivitou.