Magazín Elita

Havran

Většinou vyjadřuje temné myšlenky, problémy které vyplynou z toho, že potlačujeme problémy. Vidět ho znamená ztrátu nebo zpronevěru. Hodně havranů je zlou předzvěstí. Poletují-li okolo nás, jsme v nebezpečí. Usedají-li na nás, jsme v ohrožení života. Vyplašíme-li je , měli bychom být ve střehu a projevovat se v pravém okamžiku. Slyšet je krákat, je vždy zlou předzvěstí.

Hala

Hledáme spřízněnou duši či známost. Čím lépe vybavená, tím více jsme nároční.

Hadry

Co nahromadili jiní, rozdáváme znamená, že se musíme zamyslet – zastavit. Obchodujeme-li s hadry, přijdeme neobvyklým způsobem k penězům. Sám zahalen v hadrech vyjadřuje společenskou neoblíbenost. Vidíme-li někoho v hadrech, dají se předpokládat nečekané zdravotní problémy.

Had

Především se jedná o sexuální symbol. Varuje před lstivostí a úskočností ženy. Štěstí v lásce ve vztahu je ohroženo. Uštknutí  hadem značí pletichy, lstivost a úskočnost, které vždy vedou k potížím a nepříjemnostem. Had velice často varuje před falešnými přáteli, ale i před nešťastným spojením. Vodní had upozorňuje na nemoc, kterou se nám podaří  šťastně zdolat.

Gramofon

Dostaneme-li jej darem, hledáme novou lásku, poslouchat ho, je vyjádřením silné touhy být veřejně činným – politikem.

Glóbus (také atlas)

Dalekosáhlé plány, které jsou reálné.

Generál

Vyjadřuje  vnitřní problémy, ale také konflikty v partnerském  životě. Vidět jej, bude nám vzdán holt či jiný projev cti. Sám generál je vyjádřením, že dostane velice zodpovědný úkol. Jednáme-li s ním, mám e v zádech vysoce postaveného člověka, který nám  ochotně pomůže.

Fotografie

Vlastní fotografie znamená, že musíme poznat lépe sami sebe.  A je nutné však chyby následně odstranit. Blízkého člověka vyjadřuje kvalitní spojení  či přátelství. Cizí  člověk představuje nová setkání. Ten, kdo fotografuje, bude odloučen. Jedná-li se o naprosto neznámou osobu na fotografii, může nám přijít   do cesty krátkodobá známost. Vlastí vyhotovená fotografie je příslib dlouholetého života.

Farář

Vyjadřuje strach a nepokoj ve všeobecné rovině. Ukazuje na  nezbytnost si ověřit, že jdeme správnou cestou. Hovoříme-li s ním, nemáme čisté svědomí.

Facka

Děláme unáhlená rozhodnutí, ale také nás upozorňuje na naši zbrklost. Fackujeme-li sami sebe, mrháme svojí energií. Dostaneme-li facku, je pravděpodobné, že dostaneme nějaký zajímavý dar či dárek.

 

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

NÁŠ TIP