Magazín Elita

Kaňka

Jednoduché vysvětlení – stane  s e něco, co se nemá stát.  Je to vyloženě chybný krok, chybné rozhodnutí.

Kanár

Vždy vyjadřuje milostné, pozitivně laděné zážitky, ale nesmí být ve snu zabit.

Kamna

Vždy vyjadřují potenci. Žhavost vyjadřuje sílu sexuálního pudu. Roztápěná kamna vyjadřují domácí pohodu, Vyhasnou-li, přijdou spory. Síla ohně vyjadřuje kvalitu domácího prostředí, čím lépe hoří oheň, tím lepší je domácí prostředí. Studená kamna, vyhaslá, vyjadřují skutečný chlad ve vztazích. Chceme-li se ohřát a kamna jsou studená, zažijeme velké zklamání.  Ohřejeme-li se o kamna a nespálíme, brzy potkáme někoho, kdo nás bude mít opravdu rád. . Spálíme-li se bude prozrazen tajný poměr. Kachlová kamna vyjadřují pohodlnost až lenost. Čistíme-li kamna plná sazí, tak podle umazání budeme trpět a šrámy utrží i naše pověst, pravděpodobně v důsledku milostných avantýr.   Vidíme-li jen roury (kouřovod), musíme učinit ještě mnoho kroků než se uhnízdíme v pokojném životě.

Kámen

Vyjadřuje  svojí tvrdostí s jak  moc tvrdohlavým člověkem se setkáme. Kamenný  kvádr vyjadřuje vlastní bezcitnost. Obdobným symbolem je, když někdo pro nás kameny hází, ale to spíše vyjadřuje již zmíněnou tvrdohlavost a neoblomnost - dohoda je nemožná, ke kompromisu nedojde. Udeří-li nás někdo kamenem do hlavy, měli bychom opustit zažitý stereotyp uvažování a věnovat se více vlastním citům Hodí-li kamenem snící, dá se usuzovat, že je to následek či předzvěst velkého rozčílení, kvůli jiné osobě, často v obchodních  záležitostech. Kamenovat člověka či pozorovat, jak někdo někoho kamenuje snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti. Podaří-li se nám kámen rozdrtit nebo se o to budeme pokoušet, podaří se nám prosadit vlastní názor.

Kamarád

Vždy  vyjadřuje partnerské krize, nepohodu v manželství či vztahu z nenaplněnosti. . Hodnotíme-li kamaráda spíše jako přítele (platí i pro muže i ženy), je chápán jako personifikační symbol vyjadřující vlastní osobu, která koná dle snu ve smyslu dalšího děje, který si musíme. Mít kamaráda je vždy znakem, že máme vytvořené zázemí, hodnotíme-li ho  spíše jako přítele, někomu se  svěříme. Loučíme-li  se s ním, čeká nás změna bydliště. Zemře-li, přináší nám nečekané zprávy.  Jdeme-li s ním  na výlet, čekají nás příjemné zážitky. Navštívíme-li ho či potkáme, jsme srdeční a čeká nás i příjemné popovídání se, které nás jistě obohatí. Musíme-li mu pomoci, dostane se nám pomoci, kterou skutečně potřebujeme. Radovánky a smích s přítelem jsou předzvěstí blízkého rozchodu. Hádáme-li s e s někým blízkým, je nám náš protějšek nevěrný. Více přátel značí návštěvu, která nám je milá.

Kalich

Vyjadřuje starosti, každý známe úsloví: hořký kalich až do dna, z čehož  je evidentní, že záleží spíše na obsahu. Vidíme-li ho jen, budeme mít starosti a budeme trpět. Rozbijeme-li ho, čekají nás špatné zprávy. Napijeme-li se z něj, přijde období klidu a míru a budeme mít se proč radovat. Čím cennější kalich, tím  se vše umocňuje (více) v jednotlivých okolnostech.   Představuje také ženu a její pohlavní orgány.

Kalhoty

Obecně platí trvalé navozování pocitu, že musíme být něčím chráněni, avšak s trendy  okázalosti a nápadnosti. Oblékáme-li si kalhoty, cítíme větší klid , pokoušíme se stabilizovat a zajišťovat si zázemí. Svlékání kalhot je tedy symbolem menších nebezpečí a nabádá nás tedy sen k opatrnosti. Ztracené kalhoty vyjadřují výsměch, zesměšnění se a díra v kalhotách je ostudou a čím větší, tím větší a více nezapomenutelná ostuda. Nejdeme-li cizí kalhoty, podaří  se nám odhalit sexuální záměry druhých. Ztratíme-li kalhoty či máme-li strach, že je ztratíme, obáváme se odhalení dosud skrytých sexuálně motivovaných přání.

Kalendář

Obecně upozorňuje na nové zážitky, které nemusí být vždy příjemné. Listujeme-lli v kalendáři očekáváme nějakou informaci, které s e nám dostane Kalendář na následující rok vyjadřuje novou budoucnost. Odložíme-li starý kalendář či ho vyhodíme , bude dokončena táhnoucí se a komplikovaná záležitost – obecně platí, že půjde o zlepšení po všech stránkách. Píšeme-li do kalendáře upozorňuje nás symbolika na něco důležitého, abychom to nezapomněli.

Kaktus

Evropané (především) jej mohou chápat podobně jako symbol ježka. Pěstujeme-li malé kaktusy na okně, jsme malicherní. Zaléváme-li kaktusy, má nás tento projev varovat před falešnými přáteli a lidmi, kterým důvěřujeme. Vlastníme-li v bytě  či na zahradě gigantické výpěstky, musíme očekávat vážné pomluvy, které nás poškodí.

Kachna

Poukazuje na  čest: bílá je o kvalitě a poctivosti a divoké o potížích či již známe, škraloupu. Plavající kachna je nositelkou negativních vizí a zpráv. Krmíme-li kachny sklidíme nevděk za dobrý skutek. Neúspěšný hon na kachny , je nutné se připravit na ztráty. Chytíme-li ji bude se nám dařit v zaměstnání či podnikání, jde vše do čeho se pustíme. Pečená kachna, nebudou v blízké době dobré příjmy, ale pokud ji jíme, čeká nás společnost i rodinná sešlost spojená s oslavou v rodinném kruhu.

NÁŠ TIP

Gympl