Magazín Elita

Husar

Vyjadřuje štěstí v lásce.

Husa

Naivní náhled na sexuální život, totéž platí, pokud husu vidíme, jak ji jiní jí. Jí-li ji sám snící, dá se předpokládat štěstí v době   blízké. Husa  je především majetkový symbol, avšak letící je znakem ztráty. Péci husu může ten, kdo úspěšně podniká. Slyšíme-li husu, budeme čelit nepravdivým obviněním a také klepům. Ten, kdo hlídá husy, je neustále nucen se podvolovat v zaměstnání. . Pokud husy krmíme, podporujeme někoho v pošetilosti. Škubat husu vyjadřuje naše schopnosti pomáhat druhým.  Zabije-li snící ve snu husu, osvobodíme se od  nadvlády a omezenosti druhých.

Hůl

Zdá-li se ženám, jde o sexuální symbol. Kdy  vyjadřuje falický tvar mužského pohlavního údu. Opíráme-li se o ni, zklame nás někdo, komu věříme . Bije-li nás někdo holí, čeká nás spravedlivá odměna. Opřená hůl, ležící či sama s e pohybující, varuje před důvěřivostí a nespolehlivostí druhých. Zlomená hůl je výzvou na souboj.

Hudba

Toužíme po klidu a harmonii.  Hudba dle „našeho gusta“, vyjadřuje příjemnou společnost, zábavu a radost. Je-li to muzika, která se nám nelíbí, setkáme s e s nepříjemným  okolím a zbytečnými průtahy. Hraje-li sám snící, nic špatného ho nečeká, ale pokud se pustí do muziky s nechutí  a nelíbí se mu, přijdou dny plné napětí, hádek a sporů. Jazz velice často vyjadřuje neklid a nervozitu a často jsme poníženi, zesměšňujeme se.

Hubnutí

Je to varovný symbol. Hubneme-li i proti své vůli, je vše okolo nás špatné. Hubnou-li jiní, čeká nás blahobyt. Hubené ženy jsou všeobecně znakem úspěšnosti v lásce. Hubení muži – nenaplní  se naše očekávání. Nepřiměřená vyhublost často oznamuje nejapné vtip vykonané na nás.

Hřebík

Vždy vyjadřuje nepřítele, který poškodí naši pověst či nás finančně podvede. Hřebík, který zahneme při zatloukání nás zbaví nepřítele. Hřebík, který patří do rakve, je štěstím.

Hřeben

Negativní zážitky, spory, hádky, souboje. Výjimkou je pouze koupě, kdy máme naději, že uvedeme vše na správnou míru a bude vše opět v pořádku.

Hřbitov

Kladný symbol, který nás upozorňuje na to, že je nutné se rychle rozhodnout a nekomplikovat  si život nejistotou.  Jsme-li na hřbitově, kde se procházíme, značí  brzké úmrtí v rodině - obdobný význam má to, když nosíme květiny na hřbitov, ale nepoložíme je na žádný hrob.  Méně častěji vyjadřuje nečekaný návrat někoho z cest. Jsme-li zavřeni na hřbitově, uzdraví s e někdo, kdo je vážně nemocen. Vojenský hřbitov oznamuje, že se bude   špatně žít v zemi, která nám je domovem, nejčastěji jde o špatnou politickou situaci, někdy však vyjadřuje válečný stav či nebezpečí války spojené s mobilizací.

Hruška

Jednoznačný  sexuální symbol, který kvalitou a chutí vyjadřuje, jaký máme před sebou milostný vztah  a jak vycházíme se svým okolím. Jíme-li hruška, čeká nás neklidné období. Červivá hruška je symbolem zármutku - rozdělení dvou osob. Hrušeň v květu nebo před sklizní vyjadřuje delší časový úsek dobré zprávy, radost a dobré obchody.

Hrozny

Trháme-li je, čeká nás nová známost - chuť těchto hroznů vyjadřuje jaká bude schůzka, ale  také to, co nás čeká v nejbližších  dnech. Obalené keře hrozny vyjadřují mnoho úkolů a náročné práce, které jsou jedinou cestou k cíli.  Lisované hrozny ukazují na zásadovost, řád a na ctnost.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ