Magazín Elita

Oáza

Pobývat, vidět či se blížit k oáze, je znakem, že je nutné pracovat intenzivněji, aby mohl přijít čas zaslouženého odpočinku spojený s e zábavou. Opouští-li snící oázu, je velice pravděpodobné, že nás čekají zlé časy.

Nůžky

Výklad symbolu je obdobný jako u nože, jen více upozorňuje na náš strach a naše nepodložené obavy, že přijdeme o to, co máme a nezískáme to, oč usilujeme.  Případný rozchod je zaviněný ženou, při zavinění mužem by s e muselo stříhat něco atypického nebo b y byly nůžky na plech nebo živý plot.

Nůž

Je  jednoznačným znakem potlačené agresivity, která může kdykoli vytrysknout na povrh, vyjadřuje to tedy o naší nebezpečnosti v momentě  stresu či překvapení. V některých  případech, kdy nevyjadřuje potlačenou agresivitu dává jednoznačně na srozuměnou, že budeme od někoho odděleni, možná až  násilně rozdělení. Výroba a úprava nožů varuje před nebezpečnými hádkami a vážnými spory.  Čím větší (širší) břit, tím větší nebezpečí se nás může dotknout. Tupý nůž ukazuje na slabiny našich projektů. Chceme-li si ublížit nožem, který je tupý, prohrajeme spor či nám něco nevyjde. Malý nožík, také kapesní značí nepříjemnosti.

Nudle

Jsou znakem nudy se sexuálním podtextem. Často značí sexuální nedostatečnost až sexuální absenci.

Nový rok

Bouřlivé ovace jsou jen kompenzační rouškou, která má překrýt to, co tušíme: komplikace a starosti. Tichá oslava mluví o důležitých změnách, které jsou vážného charakteru, ale přinesou nám úspěch díky štěstí, které nás potká. Posmutnělá, neveselá oslava nabádá k vytrvalosti, aby se mohlo naše přání do nového roku vyplnit.

Noviny

Tajemství je naší slabinou, uvědomování si ho nás vysiluje, bojíme se, že bude prozrazeno. Hledáme-li něco v novinách, uvědomujeme si, že jsme byli vtaženi do chaosu.

Notář

Otevírá právní otázky a nutný kontakt s lékaři.

Nosítka

Nové okolnosti a nové události, na které nejsme připraveni a prosperita proto není jistá. Je nutné se připravit na to, že může vyjít to oč usilujeme a ne si jen říkat: „co kdyby“. Neseme-li nosítka ve snu, jen o vlásek unikneme nebezpečí.

Nos

Vždy varuje před nemocemi mozku: mrtvice, mozková nedokrevnost, zánět mozkových blan apod. Velký nos varuje před tím, abychom se zbytečně nemíchali do cizích záležitostí, pokud se nás nějak nedotýkají, ale také nás upozorňuje na to, abychom si zbytečně nepálili prsty za kohokoli. Krvácení z nosu ukazuje na to, jak nám utíkají peníze, jak se znehodnocuje náš majetek a my nic nepodnikáme nic proto, aby tomu tak nebylo – jsme  nečinní a jen si ztěžujeme, jak jsme se stali obětí systému. Ucpaný nos vyjadřuje překážky a nečekané složitosti.  

Noha

Ploska nohy vyjadřuje nové a hlavně dobré plány, je-li noha v pohybu, dá s e dokonce odvodit, že nás čeká nový kariérní postup, nová role či dráha. Také se to dá vyjádřit slovy, že jsme úspěšně přeskočili do jedoucího  rychlíku. Velká zdravá noha ukazuje na dobré obchodování s nemovitostmi. Noha s defektem (vřed, hnisající zranění) vyjadřuje nemoc a nabádá nás, abychom  provedli kontrolu všech   našich dokladů a stavu majetku a jeho dokumentace, obzvlášť vše, co se týká vlastnictví našich nemovitostí. Noha zchromlá, je znakem potíží a také nečestností okolo nás, které mají úmysl poškodit naši pověst. Také upozorňují na zpoždění, která nás poškozují či mohou poškodit - chyba z prodlení. Kousnutí do nohy bez větších následků, je projevem především žárlivosti, ale kousnutí, které je spojeno s krvácením, dá se usuzovat, že postižené místo, je skutečným místem, kde vzniká nějaké léze či dojde k úrazu. Kousne-li nás mravenec, nejčastěji se jedná o  místo, kde se tvoří nežit. Špinavá, tenká, vyhublá či odulá často signalizují únavu a nemoci na počátku. Uťatá prozrazuje, že budeme terčem posměchu a budeme mít pěknou ostudu. Myjeme-li si nohy, zbavujeme se dopadu nepříjemného zážitku, ale také snaha o to, aby vše okolo nás bylo čestné. Zlomená noha je předzvěstí nehody, ale pokud si zlomí nohu někdo jiný, uspěje snící v soutěži. Líbání nohou je projevem pokory, ale také pokoření.

Gympl