Magazín Elita

Koule

Symbol proměnlivosti. Čím pevnější materiál, tím bude snící šťastnější. Čím snadněji je materiál zničitelný (tvar koule), tím jsme více nerozhodní, možná až zmatení.

Kotva

Dostane se nám potřebné opory a pomoci – cesta z nepříjemností.

Kotlář

Opravuje-li kotel, čekají nás spory, které se jen těžko budou vyjasňovat.

Kotel

Vroucí voda v kotli upozorňuje na nervové vypětí, které se blíží - velké rozčílení. Kotel na prádlo vyjadřuje pořádkumilovnost. Kotel na  vaření značí, že budeme připravovat hostinu.

Koště

Vyjadřuje moc – mocenský sexuální nástroj. Pracujeme-li s ním, vše překonáme. Ve všech ostatních snových vyjádřeních je upozorněním na špatný kolektiv, v jehož blízkosti se zdržujeme či udržujeme s ním kontakt. Může značit i špatné vztahy na pracovišti, spíše ve smyslu falešných kolegů.

Košile

Symbol tajemství a erotiky, vždy však s podtextem boje. Převlékání košile se dá nazvat střídáním stráží – někoho vystřídáme (milence či milenku). Svlékáme-li košili, čeká nás zklamání. Velké množství košil, uzavře snící brzy manželství či hodnotné přátelství. Hedvábná košile upozorňuje na finanční problémy. Špinavá košile vypovídá o nepořádnosti a také nedbalosti. Roztrhaná je předzvěstí sporů a hádek. Praní či čištění košile , půjdeme d společnosti, která poškodí naši pověst. Zdobit či žehlit košili (také vyšívat) vyjadřuje, že jsme oblíbení. Pobíháme-li jen tak, čeká nás štěstí v lásce. Barva košile zase napovídá, kam můžeme či nemáme investovat.

Koš

Je vyjádřením naší vlastní nejistoty, strachu a obav. Jsme ustrašení a bojím e s e pustit do boje za svá vlastní práva. Dárkový  koš či koš na květiny je oceněním a štěstím v životě.   

Kostelník

Je předzvěstí sňatku.

Kostel

Budeme se muset obětovat. Jdeme-li do kostela, nebude naše oběť tak vážná, nezasáhne nám příliš do života. Jdeme-li se pomodlit, nebude naše oběť rozsáhlá – vážná. Hořící kostel, zřícený či zdevastovaný, čekají nás (záhy) velice špatné dny v důsledku naší ledabylosti, zbytečného hazardování a nedůslednosti.

Kost

Čekají nás zlé časy - mnoho práce za malou či žádnou odměnu. Kosterní pozůstatky upozorňují na vážnost situace. Házíme-li kosti psům, někomu pomůžeme, kdo bude nevděčný a obviní nás z vlastního neúspěchu, že jsme mu pomohli málo, že byla naše pomoc nedostatečná.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ