Magazín Elita

FARMA ČECHOVI

FARMA ČECHOVI

Farma manželů Čechových se nachází vlokalitě Postřelmova a  Rovenska na Šumpersku Olomoucký. Společně hospodaří ekologicky na 150,25 ha orné půdy (z toho 7,52 ha je v přechodném období) a na 22,4 ha travních porostů.  Další pastevní areál o výměře cca 25 ha TTP je situován na okraji města Zábřeh.

Ekochov: Chovají stádo ovcí s velikostí cca 250 bahnic se zaměřením na produkci jehněčího masa. Ovce jsou chovány formou pastevního výkrmu s celoročním venkovním ustájením. A dále pro radost chovají koně plemene hafling.

Rostlinná bioprodukce: Na farmě se zaměřují zejména na pěstování pšenice špaldy, žita, ovsa a luskovin. Od roku 2008 se farma zabývá výrobou osiv pšenice ozimé, špaldy, pohanky, luskovin a jetelovin. Většinu své produkce dodávají pro potravinářské využití nebo jako osivo do společností PRO-BIO obchodní společnost s.r.o., která je dále zpracovává. Pícniny jsou zužitkovány jako krmení pro vlastní potřebu.

Odbyt: Farma od svého vzniku úzce spolupracuje se společností PRO-BIO obchodní společnost, která se zabývá výrobou biopotravin a patří mezi největší výrobce biopotravin jak v regionu Olomouckého kraje, tak v ČR. Své osevní postupy farma přizpůsobuje poptávce výrobce a zaměřuje se na produkci malých šarží zejména minoritních plodin.

Historie Rodinná farma Čechových hospodaří ekologicky od roku 2006, důvodem k přechodu z konvenčního zemědělství byly zejména mikroklimatické podmínky v podhůří Jeseníků, které neumožňují konkurenceschopnost s úrodnými půdami blízké Hané. Přemysl Čech proto nechtěl jít cestou větší intenzifikace a zvyšování nákladných chemických vstupů a přešel na ekologický systém hospodaření. Po deseti letech ekologického hospodaření mu nyní stoupají na kvalitně udržované půdě výnosy. Ty jsou, zejména v období sucha, kdy je půda s vyšším obsahem organické hmoty schopna zadržet více vody, zcela srovnatelné s běžnými roky.

Kontaktní osoba: Přemysl Čech

Mobil: 602 419 224

E-mail: premysl@premysl@farmacechovi.cz

Adresa: 789 01 Rovensko č.p. 20

Fotogalerie
5861 5862 5865

Další články z rubriky

Helenin lednový výběr top produktů z BIO Levandule Chodouňské

Helenin lednový výběr top produktů z BIO Levandule Chodouňské

Často platí, že pokud nezměníme svůj životní styl, nebudeme zdravější…

Často platí, že pokud nezměníme svůj životní styl, nebudeme zdravější…

Chraňte se před zákeřnými viry! Součástí štítu může být vitamín C 1000 od Purecaps!

Chraňte se před zákeřnými viry! Součástí štítu může být vitamín C 1000 od Purecaps!

Zdraví pro celou rodinu: Tibetský rakytník nakopne imunitu.

Zdraví pro celou rodinu: Tibetský rakytník nakopne imunitu.

Fakta o tucích nebo jde jen o fikci?

Fakta o tucích nebo jde jen o fikci?

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM