Magazín Elita

FARMA ČECHOVI

FARMA ČECHOVI

Farma manželů Čechových se nachází vlokalitě Postřelmova a  Rovenska na Šumpersku Olomoucký. Společně hospodaří ekologicky na 150,25 ha orné půdy (z toho 7,52 ha je v přechodném období) a na 22,4 ha travních porostů.  Další pastevní areál o výměře cca 25 ha TTP je situován na okraji města Zábřeh.

Ekochov: Chovají stádo ovcí s velikostí cca 250 bahnic se zaměřením na produkci jehněčího masa. Ovce jsou chovány formou pastevního výkrmu s celoročním venkovním ustájením. A dále pro radost chovají koně plemene hafling.

Rostlinná bioprodukce: Na farmě se zaměřují zejména na pěstování pšenice špaldy, žita, ovsa a luskovin. Od roku 2008 se farma zabývá výrobou osiv pšenice ozimé, špaldy, pohanky, luskovin a jetelovin. Většinu své produkce dodávají pro potravinářské využití nebo jako osivo do společností PRO-BIO obchodní společnost s.r.o., která je dále zpracovává. Pícniny jsou zužitkovány jako krmení pro vlastní potřebu.

Odbyt: Farma od svého vzniku úzce spolupracuje se společností PRO-BIO obchodní společnost, která se zabývá výrobou biopotravin a patří mezi největší výrobce biopotravin jak v regionu Olomouckého kraje, tak v ČR. Své osevní postupy farma přizpůsobuje poptávce výrobce a zaměřuje se na produkci malých šarží zejména minoritních plodin.

Historie Rodinná farma Čechových hospodaří ekologicky od roku 2006, důvodem k přechodu z konvenčního zemědělství byly zejména mikroklimatické podmínky v podhůří Jeseníků, které neumožňují konkurenceschopnost s úrodnými půdami blízké Hané. Přemysl Čech proto nechtěl jít cestou větší intenzifikace a zvyšování nákladných chemických vstupů a přešel na ekologický systém hospodaření. Po deseti letech ekologického hospodaření mu nyní stoupají na kvalitně udržované půdě výnosy. Ty jsou, zejména v období sucha, kdy je půda s vyšším obsahem organické hmoty schopna zadržet více vody, zcela srovnatelné s běžnými roky.

Kontaktní osoba: Přemysl Čech

Mobil: 602 419 224

E-mail: premysl@premysl@farmacechovi.cz

Adresa: 789 01 Rovensko č.p. 20

Fotogalerie
5861 5862 5865

Další články z rubriky

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta

Molekulární vodík: Nová naděje pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Molekulární vodík: Nová naděje pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Více novinek,  více udržitelnosti!

Více novinek, více udržitelnosti!

Sekli jste s kouřením? Bude vám lépe, stále se však musíte hlídat, upozorňují pneumologové

Sekli jste s kouřením? Bude vám lépe, stále se však musíte hlídat, upozorňují pneumologové