Magazín Elita

PROKOP REMEŠ VÁS ZAVEDE CESTOU HAGIOTERAPIE DO VAŠEHO NITRA

PROKOP REMEŠ VÁS ZAVEDE CESTOU HAGIOTERAPIE DO VAŠEHO NITRA

Prokop Remeš je dnes již pojem v české psychiatrii, který se specializuje na práci se skupinami látkově závislých (nejčastěji drogově závislí a alkoholici).  V Psychiatrické léčebně Bohnice působí dopoledne jako gynekolog a odpoledne pracuje jako psychiatr, přesněji jako psychoterapeut se závislými. Založil a rozvíjí cestu hagioterapie, při níž se v léčbě využívá síly biblického příběhu. Pokud si myslíte, že jde o vnucování bible či víry, velice se mýlíte.

Já sama jsem prošla výcvikem hagioterapie, spíše ze zvědavosti, jen pro rozšíření obzoru a nikdy před tím by mi ani na chvíli nenapadlo, že se jedná o tak zajímavý směr, který zasáhne i ateisty. Podstatou je existenciální analýza s následnou terapií, prováděná prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají hlubokých existenciálních témat. Každý z nás je nucen v životě řešit vinu či nevinu, utrpení, dobro a zlo, umírání a smrt, smysl a význam života a právě hagioterapie k tomuto pochopení vkládá do rukou bibli, která je jako zrcadlo vlastních pohledů na život a jeho smysl.

Prokop Remeš byl v roce 1992 jedním z iniciátorů a spoluzakladatelů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, která poskytuje poradenství členům sekt, také rodinám, kde vstup do sekty někoho z jejích členů změnil či pozvolna mění život celé rodiny, ale i těm, kteří chtějí pochopit konkrétní směr. V roce 2000 se stal zakládajícím členem Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu a zároveň byl zvolen jejím předsedou. Patří k nejvýznamnějším odborným komentátorům problematiky sekt a satanismu. Je považován za experta na sekty a nové náboženské směry.

„Sekta není patologií víry, ale spíš patologií moci“, říká lékař, psychoterapeut a teolog Prokop Remeš.

Teologickému vzdělání předcházelo studium teologie ve strukturách podzemní církve, v tzv. Dvořákově skupině, a jak popis studia naznačuje, skutečně se jednalo o výcvikové semináře za minulého režimu, takže za cestou poznání vcelku dost riskoval. Výcvik se konal ve spolupráci s podzemními aktivitami v bývalé NDR.

„Bible je stále považovaná za mimořádnou knihu, protože není jen o víře, ale o obecných lidských otázkách“, vysvětluje Prokop Remeš na jednom ze svých seminářů, kterého jsem se zúčastnila.

Hagioterapie

Podstatou je existenciální analýza s následnou terapií, prováděná prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají hlubokých existenciálních témat. Znamená to, že se zabývá nejen smyslem života, ale i jeho dalšími hlubšími hodnotami. Každý z nás je nucen v životě řešit vinu či nevinu, utrpení, dobro, zlo, smrt, smysl a význam života a hagioterapie k tomuto pochopení vkládá do rukou bibli, která je jako projektivní zrcadlo vlastních pohledů na život a jeho smysl. Příběh z pohledu klienta může řešit analogickou situaci, v níž se sám nachází a nabízet mu nový pohled na sebe sama a alternativy řešení.

Text, foto: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Regenerujte svou pokožku bez námahy

Regenerujte svou pokožku bez námahy

Na prasklou cévní výduť náhle umírá kolem 250 Čechů ročně, nemoc se nevyhýbá ani dětem!

Na prasklou cévní výduť náhle umírá kolem 250 Čechů ročně, nemoc se nevyhýbá ani dětem!

Vyjděte podzimu vstříc se silnou imunitou

Vyjděte podzimu vstříc se silnou imunitou

Naši vitalitu, životní sílu a odolnost povzbudí Reishi

Naši vitalitu, životní sílu a odolnost povzbudí Reishi

FYZIOporadna: Nošení roušek a svalové potíže s tím spojené

FYZIOporadna: Nošení roušek a svalové potíže s tím spojené

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM