Magazín Elita

Cikán

Vždy je nutné si dát pozor na lidi ze svého okolí. Máme-li ho za přítele, budeme se moci na někoho bezmezně spolehnout v případě nouze. Věští-li nám za odměnu, budeme v blízké  době podvedeni. Věští-li nám z přátelství, jde o sen pravdivý - prorocký. Obchodovat s ním, je nutné s e připravit na veliký podvod. Miluje-li nás, je nám někdo věrný a oddán. Milovat se s cikánem, zažíváme smutný milostný příběh, který nemusí být bez následků, často značí také neštěstí v manželství. Slyšíme-li cikánskou hudbu, zažijeme romantické chvíle.

Cestovní pas

Vždy  je předzvěstí cesty. Vidíme-li cií pas, čekají nás potíže s úřady. Kontrola cestovních pasů poukazuje na omezení naší svobody, ale pravděpodobně vyšší mocí.

Cesta (pěšina)

Je nutné se zamyslet, zda nechceme žít jinak, dát svému žití nový rozměr. Vidíme-li ji před sebou, bude před někým tajit své štěstí. Vine-li se, půjdeme stále dál, ale oklikami. Úzká je polovinou štěstí, široká je velké štěstí. Objeví-li s e náhle  ukazatel cesty, je velice pravděpodobné, že jdeme špatným směrem. Jdeme-li po ní rázně, příliš nedbáme připomínek druhých, i když jsou oprávněné a změny jsou žádoucí.

Hnůj

Brýle

Vyjadřují vnitřní napětí, zakrývání něčeho… Musíme-li je ve snu nosit, dostaneme se do špatné situace, smůla se nám bude lepit na paty. Zelené brýle jsou výjimkou - naznačují dobré obchodní časy.

Brusle

Brusle bývají často znakem nešikovnosti a čím lépe na nich jezdíme, tím lépe si budeme počínat, protože to vyjadřuje naši obratnost a flexibilnost. Padáme-li nebo bruslíme nejistě, asi se pouštíme do něčeho, nač nejsme připraveni nebo na to nestačíme. Vidíme-li bruslit druhé, měli bychom někoho požádat o pomoc anebo najít správný příklad pro naše konání. Kolečkové brusle vyjadřují nutnost spěchu. Jezdí-li na nich někdo jiný, pozor na zbrklé chování. Jede-li na nich někdo jiný a snící se jen dívá, bude předstižen ten, kdo pospíchá.

Brouk

Najdeme-li zvláštního brouka, čeká nás nečekaný zisk nebo úspěch, ale pokud ho zabijeme, přijdou hubené časy.

Brána

Brána je ztotožněním našeho strachu, ale my  musíme jít dál a více se snažit než doposud, abychom obstáli, překonali překážky a těžkosti. Otevřená vyjadřuje nepříjemnou návštěvu, projdeme-li jí, budeme někým nevlídně přijati, jeli zavřená, nebudeme mít na někoho náladu.

Brambory

Jednoznačně se jedná o znak mužského zrání. Také vyjadřuje pomíjivost a i smrt. To v jakém počasí je vidíme či sklízíme, je individuální předzvěstí - slunný den prozrazuje harmonický život v manželství, deštivý den upozorňuje na domácí neshody. Sklízení brambor vyjadřuje rodinné starosti. Loupání a škrábání brambor vyjadřuje, že bude nutné se na čas uskromnit.

Bradavice

Vždy  ji musíme  chápat jako blamáž. Objevují-li s e bradavice u někoho blízkého, j vhodné s ním promluvit o jeho slabinách či o jeho minulosti, která  může být tajená. Objeví-li s e bradavice nám, jedná se o naše slabiny, která začíná být velice nápadná, ale také na naši slabost může někdo vážně poukázat.