Magazín Elita

Pergamen

Vždy se jedná o zajímavý objev či zjištění, ale také o originální myšlenku, která nás může dovést k velkému úspěchu.

Peníze

U mužů vyjadřuje jejich potenci, čím více, tím výkonnější je, ale u ženy jde spíše o spekulativní chování, jednání a většinou na bázi erotické. Vyndáváme-li od někudy peníze, třeba i z peněženky či skrýše, čekají nás výdaje a měli bychom být rozumní a nastavit si priority. Najdeme-li peníze či je dáme žebrákovi, svědčí to často o tom, že naše kroky  jsou příslibem zisku. Cizí měna či výměna peněz ve směnárně (bance), jsou naše kroky velice riskantní a obchody velice nejisté. Počítáme-li peníze či je vyplácíme, čeká nás práce spojená s dobrým výdělkem.

Peněženka

Primárně vyjadřuje daný slib a čím větší hotovost v ní bude, tím významnější a závaznější slib bude. Ztráta peněženky symbolizuje naši nepozornost a také nedodržené sliby, ale méně často. Dostaneme-li kradenou peněženku, bude nám vážně ublíženo nebo někdo poškodí naše dobré jméno. Naditá penězi (naše vlastní), přijde období neúspěchu a jisté potíže, prázdná a obzvlášť je-li nová, čekají nás mimořádné zážitky a dny plné radosti.

Peklo

Přijdou významné změny. Dostaneme-li se do pekla, jsme obětí spiknutí, týrání a zneužívání.

Pekař

Je v mnoha případech vzpomínkou na dětství, na to, jak jsme vyrůstali. Za všech okolností jde o znak zisku, pevného zdraví a požehnání.

Pekáč

Prázdný je vždy vyjádřením ztráty nebo smůly. Plný masa či dobrého jídla je znakem zisku a prosperity. Špinavý a prázdný pekáč je znakem, který často vyjadřuje, že něco dobře dopadne. Pekáč se starou špínou či plísní upozorňuje na to, že jsme něco řádně nedokončili a důsledky si dříve nebo později poneseme.

Pečeť

Většinou nás nabádá, abychom se smířili s realitou, neboť boj je bezpředmětný. Také se dá říci, že je náš osud zpečetěný, není možná změna ve vývoji. Pečetíme-li něco, blíží se konec složité záležitosti, složitého období.

Pavouk

Štěstí je na dosah, ale nejdeme mu nejlépe v ústrety, tenké nitky k němu vedoucí se mohou kdykoli přetrhnout – vše je na pavoučí nitce. Je nutné bez odkladu a obezřetně jednat, obzvlášť u těch záležitostí, které jsou na samém počátku. V mnoha případech upozorňuje na poruchy zdraví, které jsou způsobeny mozkovou nedokrevností či nervovým drážděním.

Páv

Nejsme s e sebou spokojeni, hledáme nové šance prosazení a uplatnění. Muži nemají čisté úmysly vůči ženám. Křik páva je výzvou či pozvánkou do zajímavé společnosti. Paví pero upozorňuje na naši namyšlenost, nadřazenost a ješitnost. Hodně pávů pohromadě značí státní orgány (správní záležitosti) a někoho, kdo nám v jednání s nimi může pomoci, či někdo z nich nám pomůže řešit naši situaci.

Porod

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM