Magazín Elita

PROCVIČOVÁNÍ ZVÝŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VAŠICH DĚTÍ

PROCVIČOVÁNÍ ZVÝŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚCH U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VAŠICH DĚTÍ

Čas přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží a přípravu není radno podceňovat, zejména ne u žáků pátých tříd. O tom, zda se dostanou na osmileté gymnázium, rozhodnou jen příjímací zkoušky. Je to rozhodující krok, protože míst je rozhodně méně než zájemců. K zvládnutí testu z češtiny musí žáci mít dostatečné znalosti gramatiky, ale musí také správně chápat text a především mu rozumět.

Výuka ve škole se dlouhodobě ubírá jiným směrem – například ke zpracování projektů, ale to ke zvládnutí typu úloh v přijímacích testech nepomůže. Je nutné mít nacvičené postupy a hlavně schopnost rychle se zorientovat v zadání, a to je spíše domácí úkol pro děti i rodiče, protože s uvedenými typy úloh se žák ve škole prakticky nesetká. Test z českého jazyka je považován obvykle za lehčí část přijímací zkoušky, což může vést k podcenění přípravy. Určitě je proto dobré se vedle matematiky podívat i na základní typy úloh z češtiny a procvičit si je.

Přijatelnou variantou procvičování je využití různých cvičení, které nabízí internet. Něco je k dispozici zdarma, někde je nutné si trochu připlatit. Ceny jsou obvykle v řádu stokorun a v placené části bývá k dispozici více cvičení, popřípadě další služby. Jde však hlavně o procvičování, tj. rozhodující je počet úloh, které přístupem do placené části webu získáte. Podstatná je také co nejvyšší podobnost s testem CERMATu.

Příkladem webu pro přípravu na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium je www.8gprijimacky.cz. Web obsahuje pět základních typů cvičení: výběr ze čtyř možností ve všech podobách, například hledání pravopisné chyby nebo naopak věta, která chybu neobsahuje, dále seřazování částí textu, rozhodnutí, zda je tvrzení správné (ano/ne), a dva typy cvičení pro práci s delším textem. V prvním z těchto cvičení následuje za textem pět otázek, ve kterých se zjišťuje jak porozumění textu, tak znalost mluvnice. Druhý typ je pak zaměřen především na porozumění textu a následují za ním čtyři zjišťovací otázky (ano/ne). Web navíc obsahuje další cvičení zdarma, která pokrývají důležité učivo z češtiny probírané na základní škole.


Další články z rubriky

Problémy s bydlením může vyřešit venkov

Problémy s bydlením může vyřešit venkov

Proč Josef Vágner a Anička Slováčková podpořili akci pro maminky samoživitelky?

Proč Josef Vágner a Anička Slováčková podpořili akci pro maminky samoživitelky?

Běh pro miminka do dlaně se letos konal úplně poprvé

Běh pro miminka do dlaně se letos konal úplně poprvé

Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2018 vyhlášeny

Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2018 vyhlášeny

Sport v karikaturách v pražském Paláci YMCA

Sport v karikaturách v pražském Paláci YMCA

Gympl