Magazín Elita

ALICE KUBÍČKOVÁ: SE ŠIKANOU SE MŮŽE SETKAT KAŽDÝ!

ALICE KUBÍČKOVÁ: SE ŠIKANOU SE MŮŽE SETKAT KAŽDÝ!

Když se setkáte s advokátkou Alicí Kubíčkovou, uvědomíte si, jak žena může být křehká.  Když si s ní chvíli povídáte, zjistíte, že její práce jí dává prostor pro vlastní seberealizaci i pomoc druhým. Od prvopočátků své advokátní praxe se zajímala nad rámec své agendy o problematická odvětví pracovního práva. Dnes je expertkou na negativní jevy spočívající v útlaku, diskriminaci a šikaně zaměstnanců. Velmi často se zabývá otázkami mobbingu, bossingu a chairingu. Snad každý se již s touto problematikou setkal (přímo či nepřímo) a výzkumy to potvrzují. Vypovídají, že se může jednat až o čtvrtinu všech pracujících, kteří šikanu či útlak na pracovišti opravdu zažili. Mnoho advokátů spíše krčí rameny nad chabou legislativou. Toto však není případ Alice Kubíčkové, neboť ta je opravdu zapálená pro svoji práci, ačkoli ví, že není příliš možností, jak se účinně bránit. Přesto pomáhá svým klientům, i když ví, že průkaznost šikany je velmi náročná, přesto předem nic nevzdává. 

„Mezi šéfy a vedoucími pracovníky je až dvacetkrát vyšší riziko, že se pracující setkají s člověkem s psychopatologickými rysy,“

vysvětluje Alice Kubíčková.

Alice Kubíčková se velmi často vyjadřuje k otázkám spojených s problematikou práva služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, ve kterých také poměrně často dochází k projevům šikany, a to v nejrůznějších formách. Společně se svými kolegy dlouhodobě připravovala projekt Práva vojáků, který spočívá ve sdílení aktuálních informací týkajících se změn práv a nároků vojáků z povolání prostřednictvím webového fóra a sociálních sítí.

Za samozřejmost a důležitou součást svého života považuje angažovanost v charitativních projektech. Mezi nejvýznamnější patří dlouholetá spolupráce s projektem Happy Golf Tour – série dobročinných golfových turnajů, přičemž výtěžek je použit na podporu dětí v dětských domovech a na pomoc handicapovaným dětem.

Za svoji vysoce profesionální a obětavou činnost byla Alice Kubíčková již podruhé nominována do ankety Žena regionu. Zaslouží si hlas každého z vás, kdo odmítá přistoupit na praktiky šikanovatelů.

Hlasovat můžete zde:http://www.zenaregionu.cz/zena/344/alice-

 

-red/lz-

 


Další články z rubriky

GRÉVIN ZNOVU OTEVŘELI, SOCHY ZŮSTANOU A NAVÍC PŘIBUDE ČOKOLÁDA

GRÉVIN ZNOVU OTEVŘELI, SOCHY ZŮSTANOU A NAVÍC PŘIBUDE ČOKOLÁDA

SVĚTOVÝ DEN POMOČOVÁNÍ POMÁHÁ DĚTEM I RODIČŮM

SVĚTOVÝ DEN POMOČOVÁNÍ POMÁHÁ DĚTEM I RODIČŮM

FINÁLE ČESKÉ MISS 2018 SE BLÍŽÍ

FINÁLE ČESKÉ MISS 2018 SE BLÍŽÍ

VERONIKA SUCHÁ POMÁHÁ, JAK NEJLÉPE UMÍ

VERONIKA SUCHÁ POMÁHÁ, JAK NEJLÉPE UMÍ

AUTORKA HITU NO ROOTS ALICE MERTON PŘIJEDE 15. ZÁŘÍ POPRVÉ DO PRAHY

AUTORKA HITU NO ROOTS ALICE MERTON PŘIJEDE 15. ZÁŘÍ POPRVÉ DO PRAHY

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ